Skip to content

Įvykdyti projektai

PROJEKTAS Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“

Baigtas projektas „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ UAB „Telšių vandenys“ įgyvendino projektą „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 (toliau – Projektas). Projektas buvo įgyvendintas ir finansuotas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas… Read More »PROJEKTAS Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001 „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą”

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Telšių vandenys“ 2019 m. vasario 08 dieną pasirašė projekto „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001, administravimo ir finansavimo sutartį. Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų… Read More »Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001 „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą”

Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Telšių aglomeracijoje Nr. LAAIF-S-39(2022)

Įgyvendintas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamas projektas „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Telšių aglomeracijoje“ Nr. LAAIF-S-39(2022). Projektui finansuoti skirtos subsidijos dydis 44 100,00 Eur. Bendra Projekto vertė – 57 170,00 Eur. Pagal 2022-05-27 subsidijos teikimo sutarties Nr. LAAIF-S-39(2022)… Read More »Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Telšių aglomeracijoje Nr. LAAIF-S-39(2022)

2014-11-25 PROJEKTAS Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063

„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS  RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TELŠIŲ RAJONE (VARNIUOSE, GINTALUOSE, OŽTAKIUOSE, LUOKĖJE, DŽIUGINĖNUOSE)“ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS STEBI 2013 M. LAPKRITĮ BAIGTŲ DARBŲ KOKYBĘ Visus metus, lygiai 12 mėnesių, buvo vykdomas Pranešimo apie defektus laikotarpis po rangos sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros… Read More »2014-11-25 PROJEKTAS Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063

2013-02-27 Pavasarį prasidės Telšių dumblo valymo įrenginių statybos darbai

Pavasarį prasidės Telšių dumblo valymo įrenginių statybos darbai Lietuvos didieji miestai jau pasistatė modernius dumblo apdorojimo įrenginius. Vilnius, Klaipėda, Šiauliai ir kiti šalies regionų centrai yra pabaigę svarbius aplinkosauginius projektus ir sausindami dumblą iš išsiskiriančių dujų gamina elektros bei šilumos energiją. Identiški įrengimai jau atgabenti… Read More »2013-02-27 Pavasarį prasidės Telšių dumblo valymo įrenginių statybos darbai

2012-03-06 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-007

„VANDENS TIEKIMO  IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFASTRUKTŪROS PLĖTRA TELŠIUOSE“ FINIŠO TIESIOJI ĮGYVENDINANT VANDENTVARKOS PROJEKTĄ UAB „Telšių vandenys” pagaliau gali kiek atsikvėpti, nes šį mėnesį buvo baigti visi statybos darbai įgyvendinant Europos Sąjungos projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose”. UAB „Telšių vandenys”… Read More »2012-03-06 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-007