Struktūra

UAB „Telšių vandenys“ struktūros schema
PATVIRTINTA:
UAB „Telšių vandenys“
2021-02-10 valdybos posėdyje
Protokolas Nr. 21-01