Skip to content

Licencija, sprendimas

Informacija apie geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją, paviršinių nuotekų tvarkytoją
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija:

vt_nt_licencija2022


Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimas dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo Nr. T-306:

T-306