Darbo užmokestis

UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų vdarbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2020 m. vidutinis darbuotojų skaičius, žm. 2020 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur 2021 m. I kt. darbuotojų skaičius, žm. 2021 m. I kt. vidutinis darbo užmokestis, Eur
1. Vadovai 4 3574 4 3221
2. Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai 17 1706 16 1702
3. Meistrai, energetikai 8 1744 9 1676
4. Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai 25 1257 23 1204
5. Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai 23 1218 21 1189
6. Pardavimų skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai 11 1123 11 1121
7. Operatoriai, dispečeriai 30 917 27 939
8. Pagalbinis personalas 2 694 2 742