Darbo užmokestis

UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2021 m. vidutinis darbuotojų skaičius, žm. 2021 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur 2022 m. IV kt. darbuotojų skaičius, žm. 2022 m. IV kt. vidutinis darbo užmokestis, Eur
1. Vadovai 4 3495 4 3575
2. Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai 16 1782 15 1907
3. Meistrai, energetikai 9 1847 8 1937
4. Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai 23 1315 23 1410
5. Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai 22 1294 22 1364
6. Pardavimų skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai 11 1217 11 1263
7. Operatoriai, dispečeriai 28 1024 27 1145
8. Pagalbinis personalas 2 803 2 913

Informacija apie nepriklausomų valdybos narių atlygį

UAB „Telšių vandenys“ nepriklausomiems valdybos nariams už 2022 m. IV ketvirtį priskaičiuotas 634.41Eur atlyginimas.