Darbo užmokestis

UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2021 m. vidutinis darbuotojų skaičius, žm. 2021 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur 2022 m. II kt. darbuotojų skaičius, žm. 2022 m. II kt. vidutinis darbo užmokestis, Eur
1. Vadovai 4 3495 4 3716
2. Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai 16 1782 16 1757
3. Meistrai, energetikai 9 1847 8 1894
4. Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai 23 1315 24 1318
5. Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai 22 1294 22 1327
6. Pardavimų skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai 11 1217 11 1275
7. Operatoriai, dispečeriai 28 1024 26 1055
8. Pagalbinis personalas 2 803 2 839

Informacija apie nepriklausomų valdybos narių atlygį

UAB „Telšių vandenys“ nepriklausomiems valdybos nariams už 2022 m. II ketvirtį priskaičiuotas 1278.89Eur atlyginimas.