Darbo užmokestis

UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų vdarbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2020 m. vidutinis darbuotojų skaičius, žm. 2020 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur 2021 m. III kt. darbuotojų skaičius, žm. 2021 m. III kt. vidutinis darbo užmokestis, Eur
1. Vadovai 4 3574 4 3549
2. Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai 17 1706 16 1787
3. Meistrai, energetikai 8 1744 9 1877
4. Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai 25 1257 23 1278
5. Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai 23 1218 22 1270
6. Pardavimų skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai 11 1123 10 1230
7. Operatoriai, dispečeriai 30 917 29 1044
8. Pagalbinis personalas 2 694 2 850

Informacija apie nepriklausomų valdybos narių atlygį

UAB „Telšių vandenys“ nepriklausomiems valdybos nariams atlygis už 2021 m. III ketvirtį priskaičiuotas nebuvo.