Skip to content

Darbo užmokestis

UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų darbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2022 m. vidutinis darbuotojų skaičius, žm. 2022 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur 2023 m. III kt. darbuotojų skaičius, žm. 2023 m. III kt. vidutinis darbo užmokestis, Eur
1. Vadovai 4 3654 3 4215
2. Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai 16 1842 15 2259
3. Meistrai, energetikai 8 1908 8 2485
4. Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai 24 1360 23 1565
5. Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai 22 1323 22 1533
6. Abonentinio skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai 11 1255 10 1464
7. Operatoriai, dispečeriai 27 1082 24 1266
8. Pagalbinis personalas 2 859 3 997

Informacija apie valdybos narių atlygį

UAB „Telšių vandenys” valdybos nariams už 2023 m. III ketvirtį priskaičiuotas 18832,50 Eur atlyginimas.