Darbo užmokestis

UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų vdarbo užmokestis

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2020 m. vidutinis darbuotojų skaičius, žm. 2020 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur 2021 m. II kt. darbuotojų skaičius, žm. 2021 m. II kt. vidutinis darbo užmokestis, Eur
1. Vadovai 4 3574 4 3573
2. Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai 17 1706 16 1811
3. Meistrai, energetikai 8 1744 9 1825
4. Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai 25 1257 23 1346
5. Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai 23 1218 21 1304
6. Pardavimų skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai 11 1123 11 1187
7. Operatoriai, dispečeriai 30 917 27 995
8. Pagalbinis personalas 2 694 2 797

Informacija apie nepriklausomų valdybos narių atlygį

UAB „Telšių vandenys“ nepriklausomiems valdybos nariams priskaičiuotas vidutinis atlygis pagal valdybos nario veiklos sutartį ir veiklos ataskaitą už 2021 m. II ketvirtį – 738,65 Eur. Bendrovės nepriklausomų valdybos narių skaičius – 3.