UAB „Telšių vandenys" teikiamos paslaugos

  • Geriamojo vandens tiekimas.
  • Nuotekų tvarkymas.
  • Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas.

Kitos paslaugos

  • Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimas prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros.
  • Nuotekų išvado atjungimas.
  • Priešlaikinis vandens skaitiklių pakeitimas ir patikra.
  • Transporto nuoma.
  • Vandentiekio įvado prijungimas ir atjungimas.
  • Nuotekų laboratoriniai tyrimai.

Jei turite klausimų susisiekite