Skip to content

Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Telšių aglomeracijoje Nr. LAAIF-S-39(2022)

Įgyvendintas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamas projektas „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Telšių aglomeracijoje“ Nr. LAAIF-S-39(2022). Projektui finansuoti skirtos subsidijos dydis 44 100,00 Eur. Bendra Projekto vertė – 57 170,00 Eur.

Pagal 2022-05-27 subsidijos teikimo sutarties Nr. LAAIF-S-39(2022) su Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt / www.am.lt) sąlygas tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojo sklype buvo taikomas 100 % finansavimas, o nuotekų surinkimo tinklų daliai iki gyventojo sklypo buvo taikomas 70 % finansavimas. Vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skiriama subsidijos suma negalėjo viršyti 2 100 eurų.

Siekiant įgyvendinti projektą UAB „Telšių vandenys“ 2022-10-07 pasirašė Rangos darbų sutartį Nr. TV20221007 „Projekto „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Telšių aglomeracijoje“, rangovas UAB „Dirževa“. Įgyvendinus rangos darbus prie centralizuotų nuotekų tinklų suteikta galimybė prisijungti 21 būstui.

Projekto investicijos prisidėjo prie Telšių aglomeracijos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, aplinkos išsaugojimo.