Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Siekiant užtikrinti skaidrią, sąžiningą, atvirą ir atsakingą veiklą prieš visuomenę UAB „Telšių vandenys“ vykdo korupcijos prevenciją.

2020-2022-kovos-sukorupcija-programa

etikos_kodeksas

Korupcija skurdina visuomenę, griauna pasitikėjimą, iškreipia rinkos mechanizmus. Korupcijos sukeliami žalingi padariniai skatina įvairiais būdais stengtis sumažinti šį reiškinį, jį geriau pažinti.

vertinimo_isvada_2021

Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT:

Apie pasitaikančias korupcijos apraiškas įmonėje ar jos veikloje galite informuoti atsakingq už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą UAB „Telšių vandenys“ darbų saugos techninę inžinierę Živilę Vasiliauskaitę-Sobutienę, Tel. 8 444 60731, el. paštas z.vasiliauskaite@telsiuvandenys.lt