Skip to content

Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Siekiant užtikrinti skaidrią, sąžiningą, atvirą ir atsakingą veiklą prieš visuomenę UAB „Telšių vandenys“ vykdo korupcijos prevenciją.

Korupcija skurdina visuomenę, griauna pasitikėjimą, iškreipia rinkos mechanizmus. Korupcijos sukeliami žalingi padariniai skatina įvairiais būdais stengtis sumažinti šį reiškinį, jį geriau pažinti.

Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT:

Apie pasitaikančias korupcijos apraiškas įmonėje ar jos veikloje galite informuoti atsakingq už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą UAB „Telšių vandenys“ darbų saugos techninę inžinierę Živilę Vasiliauskaitę-Sobutienę, Tel. 8 444 60731, el. paštas z.vasiliauskaite@telsiuvandenys.lt