Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Siekiant užtikrinti skaidrią, sąžiningą, atvirą ir atsakingą veiklą prieš visuomenę UAB „Telšių vandenys“ vykdo korupcijos prevenciją.

2020-2022-kovos-sukorupcija-programa

etikos_kodeksas

Korupcija skurdina visuomenę, griauna pasitikėjimą, iškreipia rinkos mechanizmus. Korupcijos sukeliami žalingi padariniai skatina įvairiais būdais stengtis sumažinti šį reiškinį, jį geriau pažinti.

vertinimo_isvada2019

Apie pasitaikančias korupcijos apraiškas įmonėje ar jos veikloje galite informuoti atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą UAB „Telšių vandenys“ darbų saugos techninį inžinierių Tomą Vileikį, Tel. 8 656 57063, el. paštas t.vileikis@telsiuvandenys.lt