Skip to content

2012-03-06 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-007

„VANDENS TIEKIMO  IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFASTRUKTŪROS PLĖTRA TELŠIUOSE“

FINIŠO TIESIOJI ĮGYVENDINANT VANDENTVARKOS PROJEKTĄ

UAB „Telšių vandenys” pagaliau gali kiek atsikvėpti, nes šį mėnesį buvo baigti visi statybos darbai įgyvendinant Europos Sąjungos projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose”.

UAB „Telšių vandenys” generalinis direktorius A. Jasevičius neabejoja, kad, įgyvendinant tokio pobūdžio projektus, daugiausia nepatogumų kyla statybos darbų vykdymo laikotarpiu. „Įgyvendinami tokios apimties projektai kelia nemažai įvairiausių rūpesčių ne tik mums, t.y. organizacijai, atsakingai už sėkmingą ir savalaikį projekto įgyvendinimą, bet ir gyventojams, kuriems atitenka ne tik įgyvendinamo projekto nauda, bet ir įvairiausi nepatogumai dėl vykdomų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų jų miestuose ir miesteliuose” – jau pasibaigusiais projekto įgyvendinimo vargais dalinosi A. Jasevičius.

Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose” apimtyje buvo pasirašytos dvi rangos sutartys: Nr. S-20090601 „Magistralinės vandentiekio trasos nuo S.Daukanto/Pasvaigės gatvių sankryžos iki bioetanolio gamyklos nauja statyba” ir Nr. 2010/07/30 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Telšių mieste, Rainių, Degaičių ir Ryškėnų gyvenvietėse, Telšiuose”. Pirmosios jų statybos darbai buvo baigti vykdyti jau 2010 m. rugpjūčio mėn. – sutarties statybos darbų vykdymo laikotarpiu buvo paklota apie 1,9 km vandentiekio tinklų. O sausio 13 d. baigti vykdyti jau ir rangos sutarties Nr. S-2010/07/30 statybos darbai bei gautas statybos užbaigimo aktas, patvirtinantis objekto tinkamumą eksploatuoti. Atliekant tinklų statybos darbus pagal rangos sutartį Nr. S-2010/07/30, Telšiuose, Rainiuose, Degaičiuose ir Ryškėnuose buvo paklota apie 8 km vandentiekio ir 12 km nuotekų surikimo tinklų. Tinklų statybos darbai buvo vykdomi Aguonų, Aušros, Baltijos, A. Baranausko, Butkų Juzės, M.K. Čiurlionio, S.Daukanto, Dailininkų, Dirkstelių, Ežero, Gulbių, A. Klemento, Lakštingalų, Lazdynų Pelėdos, Pramonės, Lelijų, Maironio, Mažeikių, Medžiotojų, Melioratorių, Karaliaus Mindaugo, Minijos, Muziejaus, Plungės, D.Poškos, K.Praniauskaitės, K.Sirvydo, Saulėtekio, Taikos, Tausalo, Tryškių, Tulpių, Varnių, Ventos, Vyšnių, Žibučių, Žuvėdrų gatvėse, Telšių mieste, Aušros, Sodų, Vingio gatvėse, Ryškėnuose, Parko gatvėje Degaičiuose, Žaliojoje, K.Petrausko gatvėse Rainiuose.

Statybos baigimo akto gavimo dieną buvo fiksuojama pranešimų apie defektus laikotarpio pradžia, kuris tęsis 12 mėn. nuo statybos baigimo. „Šiuo laikotarpiu atidžiai stebėsime rangovo (UAB „Ežerūna” ir UAB „Žemaitijos keliai” jungtinės veiklos) atliktų darbų kokybę, ir, jei tik nustatysime kokį defektą ar trūkumą, rangovas neabejotinai turės juos pašalinti” – patikino UAB „Telšių vandenys” generalinis direktorius A. Jasevičius.

Įgyvendinamą projektą didžiąja dalimi finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, skirdamas 5,98 mln. litų paramą, taip pat Lietuvos Respublika, prisidėdama 703 tūkst. litų, Telšių rajono savivaldybė – 351,9 tūkst. litų ir UAB „Telšių vandenys” – 18.8 tūkst. litų. Įgyvendinamu projektu siekiama išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas Telšių aglomeracijoje, įgyvendinti ES geriamojo vandens direktyvos 98/63/EEB nustatytus reikalavimus, sumažinti Ventos – Lielupės baseino hidrologinio upių tinklo taršą dėl buitinių ir pramoninių nuotekų patekimo iš šio baseino gyvenviečių, išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę, padėti mažinti regioninius ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos gyventojų ir Lietuvos rajonų gyventojų.

UAB „Telšių vandenys” kviečia gyventojus jungtis prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų, kadangi vienas pagrindinių projekto kiekybinių tikslų yra prie projekto metu nutiestų centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungti atitinkamai 75 ir 1200 gyventojų projekto įgyvendinimo teritorijoje.

Gyventojus, kurie statybų metu prisijungė prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, prašome atvykti į UAB „Telšių vandenys”, Plungės g. 55, kabinetas 11, Telšiai, sudaryti sutartis dėl paslaugų tiekimo. Papildoma informacija telefonu 60729.