Skip to content

Vykdomi projektai

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“

Projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ įgyvendinimui pasirašytos trys naujos rangos darbų sutartys ir viena paslaugų sutartis: Rangos sutartis Nr. TV20220816 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste (Parko, V. Montvilos ir Taikos g.)“. Rangovas UAB „Ežerūna“ įpareigota nutiesti apie 1780 m paviršinių… Read More »Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

UAB „Telšių vandenys“ 2021 m. lapkričio 4 d pasirašė nuotekų tinklų tiesimo rangos darbų sutartį su rangovu UAB „Panevėžio ryšių statyba“. Sutarties vertė 281000,00 Eurai be PVM., darbų įvykdymo terminas – 18 mėn. Sutartyje numatyta pakloti apie 2,42 km nuotekų tinklų Kalno, Birutės ir Virvytės… Read More »Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

Projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ vykdomi darbai

2021-06-21 Siekiant įgyvendinti projektą Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ šiuo metu vykdomos 3 rangos darbų sutartys: Rangos sutartis Nr. S-17602 „Telšių miesto S.Nėries g. Nr. 1295 kapitalinio remonto darbai“. Rangovas UAB „Telšių hidrostatyba“ įpareigota nutiesti apie 866 m paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo… Read More »Projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ vykdomi darbai

PROJEKTAS Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“

Įgyvendinamas projektas „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ 2016 m. gruodžio 31 d. tarp UAB „Telšių vandenys“ ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, buvo sudaryta projekto „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 (toliau – Projektas) finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal… Read More »PROJEKTAS Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

Projektą vykdo UAB „Telšių vandenys“ ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų… Read More »Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“

UAB „Telšių vandenys” ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį įgyvendina projektą „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste” Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003, kuriuo siekiama sumažinti Telšių miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai. Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos… Read More »Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“