Skip to content

Bendrovės valdymas

Pagal bendrovės įstatus, bendrovės valdymo organai yra: Visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas-valdyba ir vienasmenis valdymo organas- bendrovės vadovas.
Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas.
Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas – Telšių rajono savivaldybė.

Bendrovės valdyba
Valdybą sudaro 6 nariai, kurią skiria Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius 4 metų laikotarpiui.
2021 m. sausio 20 d. Telšių r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-83 patvirtinta nauja bendrovės valdyba:
Edmundas Vaitkevičius – valdybos pirmininkas, Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus vedėjas;
Arūnas Tamošauskas – valdybos pirmininko pavaduotojas, finansų srities nepriklausomas valdybos narys;
Dangeras Aleksandrovas – vandens gavybos ir tiekimo srities nepriklausomas valdybos narys;
Kristina Jankauskienė – narys, Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vedėja;
Romanas Kančiauskas – strateginio planavimo ir valdymo srities nepriklausomas valdybos narys;
Virginijus Micius – narys, UAB „Telšių vandenys“ kaimų vandentvarkos cecho viršininkas.

Valdybos-darbo-reglamentas-2021-05-06

Bendrovės vadovas: vienasmenis valdymo organas, kurį renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba.
Nuo 2020-04-08 direktorius- Raimondas Račkauskas.
Bendrovės vadovaujantys darbuotojai:
Direktoriaus pavaduotojas gamybai-
Direktoriaus pavaduotojas plėtrai –
Vyriausioji finansininkė – Nijolė Laucevičienė;
Pardavimų skyriaus viršininkė – Valda Ramanauskė;
Energetikas – Žygimantas Ubartas;
Mechanikas – Arūnas Šimkus;
Vandentiekio cecho viršininkė – Irena Norkienė;
Nuotekų cecho viršininkas – Vaidotas Mockevičius;
Kaimų vandentvarkos cecho viršininkas – Virginijus Micius;
Varnių cecho viršininkas – Alvydas Ereminas;
Laboratorijos vedėja- Genovaitė Gutkauskienė.