Skip to content

Bendrovės valdymas

Pagal bendrovės įstatus, bendrovės valdymo organai yra: Visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas- bendrovės vadovas.
Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas.
Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas – Telšių rajono savivaldybė.

Bendrovės vadovas: vienasmenis valdymo organas, kurį renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų Telšių rajono savivaldybės meras.
Nuo 2020-04-08 direktorius- Raimondas Račkauskas.
Bendrovės vadovaujantys darbuotojai:
Direktoriaus pavaduotojas gamybai- Ovidijus Bukantas
Vyriausioji finansininkė – Nijolė Laucevičienė;
Pardavimų skyriaus viršininkė – Valda Ramanauskė;
Energetikas – Žygimantas Ubartas;
Mechanikas – Arūnas Šimkus;
Vandentiekio cecho viršininkė – Irena Norkienė;
Nuotekų cecho viršininkas – Vaidotas Mockevičius;
Kaimų vandentvarkos cecho viršininkas – Virginijus Micius;
Varnių cecho viršininkas – Alvydas Ereminas;
Laboratorijos vedėja- Genovaitė Gutkauskienė.