Skip to content

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“

UAB „Telšių vandenys” ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį įgyvendina projektą „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste” Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003, kuriuo siekiama sumažinti Telšių miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.135.817,67 Eur, iš kurių Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos 2.665.445,02 Eur ir Telšių savivaldybės lėšos 470.372,65 Eur.

Siekiant sumažinti Telšių miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai pradėtas įgyvendinti projektas, kurio pagrindinės veiklos yra:

– Rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklus Respublikos g. – 1400 m;


– Pastatyti paviršinių nuotekų valyklas (Laivų g. 5, Žarėnų g., Kauno g. ir Vilniaus g. ) – 4 objektai;


– Įrengti paviršinių nuotekų tinklus Kuršėnų ir Šviesos gatvėse – 0,98 km (Kuršėnų gatvė su nuvedimu į Tulpių gatvę, tinklų ilgis 0,68 km. Šviesos gatvė su nuvedimu į Palangos gatvę, tinklų ilgis 0,30 km.)


– Inventorizuoti dalį Telšių mieste esančios lietaus nuotakyno sistemos – 27,8 proc.


– Išplėtoti paviršinių nuotekų surinkimo sistemą Telšių mieste. Įrengti naujus paviršinių nuotekų tinklus šiose miesto gatvėse: K. Mindaugo, Stoties, Aguonų, L.Pelėdos, Varduvos, Ligoninės, Ramunių, Džiugo, J.Biliūno, Germanto, Minijos, Rožių, Šatrijos, V.Kudirkos, J.Janonio, Alyvų, Butkų Juzės, Ąžuolyno, Žarėnų, Aušros, Lygumų, Tulpių, Šviesos, S.Nėries/Kepyklos, Degaičių, M.Valančiaus, Medvėgalio, Muziejaus, Virvytės/Beržų – 10,7 km.


– Hidrodinaminės mašinos įsigijimas, kuri bus skirta paviršinių nuotekų valyklų aptarnavimui – 1 vnt.

Įgyvendinant projektą pasirašytos 5 rangos darbų sutartys ir tinklų inventorizavimo paslaugų sutartis:

– Rangos sutartis Nr. TV20180511/1 „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba Kuršėnų g. bei Šviesos g., Telšiuose“, rangovas UAB „Infes“ – Sutartis įgyvendinta


– Rangos sutartis Nr. TV20180511/2 „Paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių statybos Žarėnų g. Ir Laivų g., Telšiuose“, rangovas jungtinės veiklos partneriai UAB „Infes“ ir UAB „Norus“ – Sutartis įgyvendinta

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“, kuri pasirašyta 2020-03-16, rangovas UAB „Terebro“ – Sutartis įgyvendinama

Rangos sutartis Nr. S-17446 „Telšių miesto J. Janonio gatvės Nr.1278 kapitalinio remonto rangos darbai“, kuri pasirašyta 2020-07-03, rangovas UAB „Telšių hidrostatyba“ – Sutartis įgyvendinama

Rangos sutartis Nr. S-17156 „Telšių miesto Šviesos gatvės rekonstravimo I ir II etapo rangos darbai“, kuri pasirašyta 2020-03-19, rangovas UAB „Telšių keliai“ – Sutartis įgyvendinama

– Paslaugų sutartis Nr. TV20180430/3 „Paviršinių nuotekų sistemų inventorizavimas Telšių m.“, UAB „Plungės lagūna“ – Sutartis įgyvendinama