Skip to content

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

Projektą vykdo UAB „Telšių vandenys“ ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto tikslas – didinti teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Telšių miesto ir rajono gyventojams, vandentiekio sistemos veikimo efektyvumą.

Projekto uždavinys – atnaujinti labiausiai pasenusias, susidėvėjusias ir daugiausiai problemų keliančias vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atkarpas, naujai pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei pastatyti vandens gerinimo įrenginį.

Projekto vertė – 3.622.404,70 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo 2.307.105,86 Eur ir UAB „Telšių vandenys“ 1.315.298,84 Eur lėšomis.
Įgyvendinant  projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“ siekiama spręsti pagrindines esamas problemas – nepakankamą vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą (prastą būklę).

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti šie stebėsenos rodikliai:

-Telšių mieste nutiesti nauji vandens tiekimo tinklai (Luokės g.) – 0,28 km ir nuotekų surinkimo tinklai (Kepyklos skg. ir Luokės g.) – 0,56 km;

-Viešvėnų kaime nutiesti nauji vandens tiekimo tinklai – 1,9 km ir įrengti nuotekų surinkimo tinklai – 11,6 km;

-Tryškių miestelyje nutiesti nauji vandens tiekimo tinklai – 0,82 km ir rekonstruoti geriamojo vandens tinklai – 3,1 km.

– Telšių mieste (Respublikos, Narutavičių gatvėse) rekonstruoti vandens tiekimo tinklai – 0,28 km ir nuotekų surinkimo tinklai – 0,13 km;

– Rekonstruoti nuotekų tinklai Rainių kaime (Mastupio, K.Petrausko gatvėse) – 0,61 km;

-Rekonstruoti nuotekų tinklai Degaičių kaime (Parko, Tryškių) – 1,41 km;

-Rekonstruoti nuotekų tinklai Ryškėnų kaime (tarp Žaliosios ir Aušros gatvių) – 0,37 km;

– Tryškių miestelyje pastatyti vandens gerinimo įrenginiai – 1 vnt.;

  • Šiuo metu 113 gyventojų teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais

geriamojo vandens tiekimo tinklais ir 300 gyventojų teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais.

Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasirašytos šios rangos sutartys:
1. „Nuotekų surinkimo tinklų statyba Telšių mieste, Kepyklos skg.”. Rangovas UAB „Telšių keliai“. Sutartis įgyvendinta
2. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Telšių mieste, Luokės g.“. Rangovas UAB „Ežerūna“. Sutartis įgyvendinta
3. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Telšių mieste, Narutavičiaus g., Luokės g., Kalno g. ir Respublikos g.“. Rangovas UAB „Ežerūna“. Sutartis įgyvendinta
4. „Vandens gerinimo įrenginių statyba Tryškių miestelyje“. Rangovas UAB „Eigesa”. Sutartis įgyvendinta
5. „Nuotekų surinkimo tinklų Rainių kaime rekonstrukcijos darbai“. Rangovas UAB „Plungės lagūna“. Sutartis įgyvendinta
6. „Nuotekų surinkimo tinklų Degaičių kaime rekonstrukcijos darbai“. Rangovas UAB „Techsis“. Sutartis įgyvendinta
7. „Nuotekų surinkimo tinklų Ryškėnų kaime rekonstrukcijos darbai“. Rangovas UAB „Telšių keliai“. Sutartis įgyvendinta
8. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Viešvėnų kaime“. Rangovas jungtinės veiklos partneriai UAB „Plungės lagūna“, UAB „Infes“, UAB „Žemkasta“ ir Mindaugo Čegio įmonė. << Preliminarus inžinerinių tinklų planas >>  Sutartis įgyvendinta
9. „Geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba Tryškių miestelyje“. Rangovas UAB „Telšių statyba“. Sutartis įgyvendinta
10. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Respublikos g.“. Rangovas jungtinės veiklos partneriai UAB „Techsis“, UAB „Tilta“ ir UAB „Orlis“ Sutartis įgyvendinama
11. „Vandentiekio ir nuotekų sistemų inventorizavimas Telšių m.“ – Rangovas UAB „Inžinerijos centras“ Sutartis įgyvendinama

Įvykdžius projekto rangos sutarčių ir paslaugų pirkimus buvo sutaupytos projekto įgyvendinimui skirtos lėšos. UAB „Telšių vandenys“ 2020 m. birželio 10 d. pasirašė šalių susitarimą Nr.4 dėl projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“ sutarties pakeitimo su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra, kuriuo sutaria papildomos veiklos vykdymui. Sutaupytos projekto lėšos bus skirtos Tryškių miestelio nuotekų tinklų įrengimui Kalno, Birutės ir Virvytės gatvėse. Numatoma pakloti apie 2,42 km nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti 51 būstui. Šiuo metu Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra derina papildomos veiklos  rangos darbų pirkimo dokumentus.