Skip to content

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“

Projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ įgyvendinimui pasirašytos trys naujos rangos darbų sutartys ir viena paslaugų sutartis:

  • Rangos sutartis Nr. TV20220816 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste (Parko, V. Montvilos ir Taikos g.)“. Rangovas UAB „Ežerūna“ įpareigota nutiesti apie 1780 m paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklų. Sutarties vertė 549341,60 Eur be PVM.
  • Rangos sutartis Nr. TV20230127 „Paviršinių lietaus nuotekų valymo įrenginių Vilniaus g., Kauno g. Telšiai, statybos darbų pirkimas“. Rangovas UAB „Ežerūna“ įpareigota įrengti dvi paviršinių (lietaus) nuotekų valyklas Telšių mieste. Sutarties vertė 439500,00 Eur be PVM.
  • Rangos sutartis Nr. TV20230530 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“. Rangovas UAB „Ežerūna“ atliks UAB „Terebro“ pradėtus tačiau nebaigtus rangos darbus. Sutarties vertė 1045192,00 Eur be PVM.
  • Paslaugų sutartis Nr. TV20221123 „Paviršinių nuotekų sistemų inventorizavimas Telšių m.“, Rangovas IĮ „Žilmetra“ įpareigota inventorizuoti apie 2320 m paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklų. Sutarties vertė 3944,00 Eur be PVM.

Įgyvendintos dar dvi projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ rangos sutartys ir viena paslaugų sutartis:

  • S-17602 „Telšių miesto S. Nėries g. Nr.1295 kapitalinio remonto rangos darbai“. Statybos darbai baigti 2021-10-21. Rangovas UAB „Telšių hidrostatyba” nutiesė 856,35 m paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklų.
  • Rangos darbų sutartis Nr. 12-R0369/S-17855 „Telšių miesto Alyvų gatvės ir Alyvų skersgatvio Nr.1271 kapitalinio remonto rangos darbai“. Statybos darbai baigti 2021-09-24. Rangovas UAB „Žilinskis ir Co” nutiesė 1293,4 m paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklų.
  • Paslaugų sutartis Nr. TV20180430/3 „Paviršinių nuotekų sistemų inventorizavimas Telšių m.“, UAB „Plungės lagūna“, inventorizuoti 6039 m paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Telšių mieste.