Skip to content

Paslaugų kainos įmonėms

Kainos įmonėms

Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nuo 2023 m. birželio 1 d.

 Mato vnt.Be PVMSu PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams:
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymasEur/m32,372,87
geriamojo vandens tiekimoEur/m31,541,86
nuotekų tvarkymoEur/m30,831,00
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade:
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas:Eur/m32,242,71
geriamojo vandens tiekimoEur/m31,411,71
nuotekų tvarkymoEur/m30,831,00
Geriamojo vandens tiekimo paslaugos bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti:
Geriamojo vandens tiekimoEur/m39,5311,53
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas:   
buitiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.0,790,96
įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.2,332,82
buitiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 20 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.1,261,52
įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 20 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.2,513,04
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 25 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.3,414,13
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 32 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.3,504,24
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 40 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.6,197,49
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 50 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.9,0710,97
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.10,1712,31
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.11,6714,12
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 100 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.13,6016,46
nuotekų apskaitos prietaisamsEur/apskaitos prietaisui per mėn.150,07181,59
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80/20 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.70,8285,69
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65/20 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.66,8980,93
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 50/20 mmEur/apskaitos prietaisui per mėn.61,4874,40
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimąEur/m30,0550,067
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimąEur/m30,0390,047
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimąEur/m30,0060,007
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimąEur/m30,00040,00048
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams (įmonėms), perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugasEur/m30,180,22
Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kainaEur/t25,7231,12
Kainos įmonėms nuo 2023-06-01 <<< Kainos2023_imonems.pdf>>>
Valdybos posėdžio protokolo išrašas <<< Valdybos_posedzio_protokolas.pdf>>>

Perskaičiuotos  geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos galiojusios iki 2023 m. birželio 1 d.

Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.O3E-1708 <<< O3E-1708.pdf >>>
 

Informacija telefonu 8 (444) 60729, 41639.