Skip to content

Paslaugų kainos gyventojams

Kainos gyventojams

Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nuo 2023 m. birželio 1 d.

 Mato vnt.Su PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymasEur/m32,78
Geriamojo vandens tiekimas (be nuotekų tvarkymo)Eur/m31,74
Nuotekų tvarkymas (be geriamojo vandens tiekimo)Eur/m31,04

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina:

Eur/butui per mėn.1,19
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade:Eur/namui per mėn.4,13
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymasEur/m32,72
Geriamojo vandens tiekimas (be nuotekų tvarkymo)Eur/m31,71
Nuotekų tvarkymas (be geriamojo vandens tiekimo)Eur/m31,02

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina:

Eur/apskaitos prietaisui per mėn.1,77
Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr.O3E-452.
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis nustatytas UAB „Telšių vandenys” valdybos 2023 m. balandžio 21 d. posėdžio protokolo Nr. 23-02 sprendimu.
Kainos gyventojams nuo 2023-06-01 <<< Kainos2023_gyventojams.pdf>>>
Valdybos posėdžio protokolo išrašas <<< Valdybos_posedzio_protokolas.pdf>>>

Perskaičiuotos  geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos galiojusios iki 2023 m. birželio 1 d.

Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr.O3E-1708 <<< O3E-1708.pdf >>>
 

Informacija telefonu 8 (444) 60729, 41639.