Skip to content

Informacija naujiems vartotojams

Norint prisijungti prie Telšių miesto vandentiekio, nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų, taip pat, kai reikia iškelti tinklus į kitą vietą, jei jie trukdo statyti (rekonstruoti) planuojamą statinį, turite vadovautis šiais etapais:

I Etapas. Dokumentų teikimas prisijungimo sąlygoms gauti.

Pateikiamas užpildytas prašymas prisijungimo sąlygoms gauti. Kartu su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai (pageidautina ne senesni kaip 1 metų);
 • žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra, pageidautina ne senesnė kaip 1 metų);
 • sklypo ribų planas (pageidautina ne senesnis kaip 3 metų);
 • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (pageidautina ne senesnis kaip 1 metų);
 • projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengiami);
 • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus, apibrėžtus teisės aktuose, reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą (jei turite pasirinktą projektuotoją).

Pasirašytas prašymas PDF formatu su reikiamais dokumentais siųnčiamas el. paštu: o.bukantas@telsiuvandenys.lt

Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas. 

II Etapas. Projekto rengimas ir derinimas

Pagal prisijungimo sąlygas turite paruošti tinklų statybos projektą, jį suderinti su UAB „Telšių vandenys“ atstovais. Dėl projekto parengimo ir derinimo rekomenduojame kreiptis į bet kurią Jums priimtiną projektavimo įmonę ar laisvai samdomą projektuotoją. 

III Etapas. Tinklų pridavimas.

Tinklus įrengęs rangovas/statytojas, privalo juos priduoti UAB „Telšių vandenys”, pateikdamas prašymą  bei visus reikiamus dokumentus. Juos gavus, su Jumis susisieks mūsų bendrovės atstovas, kuris patikrins ar tinkamai paruoštas vandens apskaitos mazgas skaitikliui įrengti bei užpildys tinklų/siurblinė/apskaitos mazgo pridavimo aktą. 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad vandentiekio/nuotekų tinklų pridavimo darbai vykdomi neužkasus vamzdyno, tad įrengus tinklus prašome kviesti UAB „Telšių vandenys“ atstovą patikros atlikimui.

Registruoti specialisto atvykimą patikrai galite telefonu 8 444 54000 arba el. paštu info@telsiuvandenys.lt

Šiame etape turi būti ruošiama įrengtų tinklų geodezinė nuotrauka ir teikiama UAB „Telšių vandenys“ atstovams derinimui.

IV Etapas. Sutarties sudarymas.

Jums reikės užpildyti prašymą dėl sutarties sudarymo ir atsiųsti jį el. paštu: abonentins@telsiuvandenys.lt arba pristatyti adresu Plungės g. 55, Telšių m.

Kai sutartis sudaroma įsigijus nekilnojamą turtą su jau pastatytais vandentiekio/nuotekų tinklais, t.y. tik pasikeistus patalpų savininkui, reikės:

 • užpildyti prašymą dėl sutarties sudarymo Prašymas

Kartu su pasirašytu prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai: 

 • registrų centro išrašą (žemės sklypo ir pastato);
 • įgaliojimo (jeigu kreipiasi įgaliotas asmuo);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktas, jei tokio neturite  – apskaitos prietaiso skaitmeninė nuotrauka.

 

Sutarties pavyzdį susipažinimui galite parsisiųsti per šias nuorodas: