Skip to content

Ginčų tvarka

Ginčų tarp Vartotojo ir paslaugų Tiekėjo tvarka

1. Vartotojas, manantis, kad Tiekėjas UAB Telšių vandenys pažeidė jo teises, susijusias su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartimi, pirmiausia privalo kreiptis raštu į Tiekėją ir nurodyti savo reikalavimus. Iš sutarties kylantys ginčai sprendžiami šalių derybomis.

2. Tiekėjas išnagrinėja vartotojo kreipimąsi ir atsako raštu per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo datos.

3. Jei Tiekėjo atsakymas netenkina Vartotojo reikalavimų, Vartotojui pateikiama informacija apie ginčų neteisminio sprendimo instituciją, kompetentingą spręsti ginčą.

4. Šalims nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio derybomis, ginčas yra sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Iš sutarties kylančius ginčus ir skundus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 37 straipsnyje nustatytos kompetencijos ribose nagrinėja: Valstybinė kainų ir kontrolės komisija ( Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, www.regula.lt ), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ( Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, www.vmvt.lt ), Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ( Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt ) bei Telšių rajono savivaldybės institucija.

6. Informacija pateikta tiekėjo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo standartinės sutarties sąlygose su Vartotoju.