Skip to content

Dėl delspinigių skaičiavimo už vėluojančius atsiskaitymus

Informuojame, kad nuo 2024 m. balandžio 1 d. gyventojams, teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą vėluojant atsiskaityti už suteiktas paslaugas, už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos bus skaičiuojami Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustatyto dydžio delspinigiai.

Gyventojams mokėjimo pranešimai už suteiktas paslaugas pateikiami iki kiekvieno mėnesio 10 d. ir jie turi būti apmokėti ne vėliau kaip iki mėnesio paskutinės kalendorinės dienos. Jei gyventojas nustatytu laiku neatsiskaito už suvartotą vandenį ir/ar suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, įskaitant pardavimo kainą, delspinigiai bus pradedami skaičiuoti nuo pirmos kito mėnesio kalendorinės dienos. Už kiekvieną pavėluotą dieną bus skaičiuojami 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos iki tol, kol skola bus visiškai apmokėta. Apskaičiuota delspinigių suma bus pateikiama bendrame mokėjimo pranešime už suteiktas paslaugas.

Jei mokėjimo pranešimuose nurodytos sumos bus apmokamos laiku ir nebus įsiskolinimo, delspinigiai nebus skaičiuojami. Delspinigių skaičiavimas bus viena iš prevencinių priemonių, skatinančių laiku mokėti už geriamąjį vandenį ir/ar nuotekų tvarkymą.