Skip to content

Dažniausiai užduodami klausimai

  • būtina visiškai atsiskaityti už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, apie pardavimą ne vėliau kaip per 10 dienų privaloma informuoti ir kreiptis į Pardavimų skyrių pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (pirkimo – pardavimo sutartis), prieš tai deklaruoti paskutinius šalto vandens skaitiklių rodmenis.
  • įsigijus butą, namą ar kitas patalpas dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo nedelsiant kreiptis į Pardavimų skyrių.

Sugedus šalto vandens apskaitos prietaisui, apie tai reikia nedelsiant informuoti UAB „Telšių vandenys“ pardavimų skyrių tel.: 8 (444) 54000, elektroniniu paštu abonentinis@telsiuvandenys.lt arba atvykti į Plungės 55, Telšiai, darbo dienomis: I-IV 8 -1 7 val., V 8- 15 val.

Jei Vartotojas (Gyventojas) ar Abonentas (Įmonė) įtaria, kad šalto vandens apskaitos prietaisas rodo neteisingai ar neatitinka jam nustatytų reikalavimų:

Gali raštu kreiptis į UAB „Telšių vandenys“ Pardavimų skyrių dėl apskaitos prietaiso techninės būklės patikrinimo prašymu raštu ar nurodytu el. pašto adresu ir prašyti atlikti prietaiso neeilinę metrologinę patikrą. Jeigu patikrinus nustatoma, kad apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, yra techniškai tvarkingas, tai neeilinei patikrai patirtas vandens tiekėjo išlaidas turi apmokėti Vartotojas (Abonentas).

Šalto vandens apskaitos prietaisai, pagal kuriuos Vartotojai (Gyventojai) ir Abonentai (Įmonės) atsiskaito už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, metrologiškai  tikrinami pagal LR 2014-08-01 Įsakymo Nr.4-523 pakeitimą 2018-05-08 Nr.4-271, Vandens tiekėjui keičiant tokiu periodiškumu:

  • pastatų įvaduose (įmonėms) įrengti apskaitos prietaisai – kas 2 metai
  • butuose ir individualiuose namuose (gyventojams) įrengti apskaitos prietaisai – kas 6 metai

Griežtai draudžiama savavališkai nuimti šalto vandens apskaitos prietaisus ar jų plombas.

Dėl leidimo, kai yra būtinybė liesti vandens apskaitos prietaiso plombą keičiant vidaus vandentiekio vamzdyną, juos remontuojant ar kitais atvejais, būtina kreiptis į UAB „Telšių vandenys“ Pardavimų skyrių su prašymu raštu arba elektroniniu paštu abonentinis@telsiuvandenys.lt. Atlikus vidaus vandentiekio remonto darbus, likvidavus gedimą, Vartotojas apie tai nedelsiant turi informuoti Tiekėją telefonu 8 (444) 54000. Jums patogiu laiku atvyks Tiekėjo darbuotojas ir perplombuos apskaitos prietaisą 

Jei Vartotojas (Abonentas) nepraneša apie šalto vandens apskaitos prietaiso gedimą:

Patikrinimo metu nustačius, kad šalto vandens apskaitos prietaisas sugedęs (neveikia), užšalęs, apsemtas vandeniu, pažeista apskaitos plomba, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės prietaisui stabdyti ( įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas ), o Vartotojas ( Abonentas ) apie šiuos pažeidimus nebuvo pranešęs UAB „Telšių vandenys“ ( raštu, telefonu, el. paštu ), tai sunaudoto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 m/s greičiu 24 val/parą. Tokiu būdu vandens kiekis apskaičiuojamas už ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį iki minėtų pažeidimų nustatymo. Pašalinus pažeidimus, vandens kiekis neperskaičiuojamas.

Vidutinio, aptarnaujamoje teritorijoje, suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymas:

Pagal standartinės Sutarties sąlygas, Vartotojui atsisakius įleisti Tiekėjo atstovą į patalpas, nesudarius sąlygų atlikti tam tikrus veiksmus, numatytus Sutarties punktuose, pagal techninius reikalavimus pakeisti arba įengti šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisą, suvartoto vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas vidutinį patvirtintą savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį ( K – m3/mėn.) padauginus iš koeficiento 2 vienam gyventojui. Tokiu būdu skaičiuojama, kol bus atlikti tam tikri vandens apskaitos prietaiso pakeitimo ar įrengimo veiksmai. Po minėtų veiksmų atlikimo, apskaičiuotas vandens kiekis neperskaičiuojamas. Sudarius sąlygas pakeisti ar įrengti apskaitos prietaisą, jis įrengiamas nemokamai.

Informaciniame pranešime dėl patekimo į Jums priklausančias patalpas yra nurodyti Tiekėjo kontaktai, tel. numeris, el. pašto adresas. Jums susisiekus, susitarsime, kada galėsime atvykti patikrinti apskaitos mazgo būklę, apskaitos prietaisų rodmenis.

Neapmokėjus už Tiekėjo UAB „Telšių vandenys“ suteiktas vandens ir (ar) nuotekų paslaugas per 30 dienų nuo ataskaitinio mėn. pabaigos, Vartotojus (gyventojus) ir Abonentus (Įmones) dėl susidariusios skolos informuojame telefonu, el. paštu, siunčiamas priminimo pranešimas, kuriame nurodome ir raginame apmokėti susidariusią skolos sumą. Nesumokėjus, pateikiamas raštu Įspėjimas (Pranešimas) ir primenama, kad vengiant atsiskaityti už suteiktas paslaugas, skola bus išieškoma teismine tvarka bei apribotas arba nutrauktas vandens tiekimas. Nesumokėjus skolos per nurodytą laikotarpį, skolininko duomenys perduodami skolų administravimo, išieškojimo bendrovėms: UAB „Legal Balance“, UAB „EB Teisė ir konsultacijos”.

Norint Vartotojams (gyventojams) apmokėti internetine bankininkyste, reikia banko skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“ susirasti UAB „Telšių vandenys“ (Įmonės kodas 180153137) ruošinį, jį užpildyti – Abonento (mokėtojo) kodą (septyni skaitmenys), skaitiklių rodmenis, paslaugos už vandenį ir nuotekas bei pardavimo kainą, mokamą sumą. Įmokas už paslaugas mokant per banką Swedbank –  Įmokos kodas 333555, mokant per banką Luminor, AS – Įmokos kodas 428017. Atsiskaitymo tvarka ir būdai nurodyti svetainės  informacijoje Vartotojams (gyventojams).

Gyventojas ar Įmonė kreipiasi į Pardavimų skyrių ir pateikia Prašymą raštu ar elektroniniu paštu suteikti vienkartines vandens pirkimo paslaugas. Prašyme nurodo vardą, pavardę, rekvizitus (adresą, asmens ar įmonės kodą, telefono numerį, el. pašto adresą), atstumą (km) iki vandens atvežimo objekto. Pirkėjui išrašoma ir pateikiama sąskaita – faktūra, kurioje nurodytas prašyme perkamas vandens kiekis, vandens m3/Eur kaina. 

Apmokėjus pateiktą sąskaitą – faktūrą atvežamas vanduo, atsakingas asmuo už paslaugų suteikimą (atvežimą) išrašo mechanizmų nuomos lapą.

Pagal įsakymą 2023 m. sausio 18 d. Nr.V-03 yra 1,84 m3/ 1 gyventojui per mėnesį.