Skip to content

Atsiskaitymo už Abonentams (įmonėms) tiekiamą geriamąjį vandenį ir nuotekas tvarka

Atsiskaitymo už Abonentams (Įmonėms) teikiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas tvarka

Įmonės atsiskaito pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartyje nurodytą atsiskaitymo tvarką:

Abonento suvartotas vandens kiekis už ataskaitinį einamojo mėnesio laikotarpį apskaitomas ir nustatomas pagal šalto vandens skaitiklio rodmenis. Vandens tiekėjo priimtų iš Abonento tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas patiekto vandens kiekiui. Vandens tiekėjas pagal savo paties nuskaitytus ar Abonento pateiktus skaitiklių rodmenis apskaičiuoja už per mėnesį suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir pateikia sąskaitą Abonentui (pateikimo būdą pasirenka Abonentas) paštu, iki kito mėnesio 10 d., arba elektroniniu paštu, iki kito mėnesio 1 d. Už kiekvieną mėnesį suvartotą vandenį ir/(ar) nuotekų kiekį Abonentas sumoka Vandens tiekėjui per septynias dienas nuo sąskaitos gavimo. Abonentui laiku nesumokėjus už paslaugas, Vandens tiekėjas už kiekvieną pavėluotą dieną apskaičiuoja jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Jeigu Abonentas apmoka didesnę, negu Tiekėjo sąskaitoje nurodyta suma, jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už ateinantį mėnesį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu Abonentas nenurodo kitaip.