Skip to content

Gerbiami ūkininkai,

UAB „Telšių vandenys“ siūlo kokybišką dumblą žemdirbystės laukų tręšimui, miško įveisimo vietoms patręšti, nederlingam dirvožemiui rekultivuoti.

Vadovaujantis teisės aktais, Telšių  miesto nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas yra tinkamas tokiai veiklai. Dumblas priskiriamas A klasei pagal mikrobiologinius-parazitologinius parametrus ir  I-ai dumblo kategorijai pagal sunkiųjų metalų koncentraciją. Dumblas yra pastoviai tiriamas, vykdomas monitoringas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ yra patvirtinta tokia apdoroto dumblo klasifikacija pagal sunkiųjų metalų koncentraciją:

Dumblo kategorijaSunkiųjų metalų koncentracija, mg/kg
 Švinas (Pb)Kadmis (Cd)Chromas (Cr)Varis (Cu)Nikelis (Ni)Cinkas (Zn)Gyvsidabris (Hg)
        
I<140<1,5<140<300<50<800<1,0
        
II140-7501,5-5140-170300-100050-70800-25001,0-1,5
        
III>150>5>170>1000>70>2500>1,5
        
Sunkiųjų metalų vidutinės koncentracijos 2023 metų Telšių miesto nuotekų dumble:
        
I10,960,4427,89139,7614,47476,620,36

Vadovaujantis minėtu teisės aktu, I-II-os kategorijos dumblas gali būti naudojamas žemės ūkyje, energiniams augalams, žaliavinėms medžių ir krūmų plantacijoms, plantaciniams miško želdiniams ar žėliniams, auginamiems buvusiose žemės ūkio naudmenose, tręšti ne dažniau kaip kas 3 metai tame pačiame plote. Plotams, skirtiems daržovėms auginti bei pievoms ar žalienoms tręšti, gali būti naudojamas tik A klasės apdorotas dumblas. Atsižvelgiant į laboratorinės analizės duomenis, Telšių  miesto nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas yra tinkamas įvairiai žemės ūkio veiklai.

Kad dumblą būtų galima naudoti tręšimui, reikalingas tręšimo planas, suderintas su  atsakingomis institucijomis. Bendrovė prisideda prie tręšimo plano parengimo.

Telšių rajono ūkininkams apdorotą dumblą bendrovė gali padėti transportuoti. Dėl dumblo išvežimo į kitus rajonus kiekvienu atveju tariamasi atskirai. 

Esant pageidavimui bendradarbiauti, prašytume kreiptis į Nuotekų cecho viršininką, adresu Šiaulių pl. 11, Telšiai, tel. +37068577293, kur bus suteikta visa informacija apie galimybę panaudoti dumblą tręšimui.