admin

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

UAB „Telšių vandenys“ 2021 m. lapkričio 4 d pasirašė nuotekų tinklų tiesimo rangos darbų sutartį su rangovu UAB „Panevėžio ryšių statyba“. Sutarties vertė 281000,00 Eurai be PVM., darbų įvykdymo terminas – 18 mėn. Sutartyje numatyta pakloti apie 2,42 km nuotekų tinklų Kalno, Birutės ir Virvytės… Read More »Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

Projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ vykdomi darbai

2021-06-21 Siekiant įgyvendinti projektą Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ šiuo metu vykdomos 3 rangos darbų sutartys: Rangos sutartis Nr. S-17602 „Telšių miesto S.Nėries g. Nr. 1295 kapitalinio remonto darbai“. Rangovas UAB „Telšių hidrostatyba“ įpareigota nutiesti apie 866 m paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo… Read More »Projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ vykdomi darbai

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001 „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Telšių vandenys“ 2019 m. vasario 08 dieną pasirašė projekto „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001, administravimo ir finansavimo sutartį. Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų… Read More »Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001 „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“

PROJEKTAS Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“

Įgyvendinamas projektas „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ 2016 m. gruodžio 31 d. tarp UAB „Telšių vandenys“ ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, buvo sudaryta projekto „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 (toliau – Projektas) finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal… Read More »PROJEKTAS Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

Projektą vykdo UAB „Telšių vandenys“ ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų… Read More »Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“

UAB „Telšių vandenys“ ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį įgyvendina projektą „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003, kuriuo siekiama sumažinti Telšių miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai. Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos… Read More »Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“

2014-11-25 PROJEKTAS Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063

„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS  RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TELŠIŲ RAJONE (VARNIUOSE, GINTALUOSE, OŽTAKIUOSE, LUOKĖJE, DŽIUGINĖNUOSE)“ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS STEBI 2013 M. LAPKRITĮ BAIGTŲ DARBŲ KOKYBĘ Visus metus, lygiai 12 mėnesių, buvo vykdomas Pranešimo apie defektus laikotarpis po rangos sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros… Read More »2014-11-25 PROJEKTAS Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063

2013-02-27 Pavasarį prasidės Telšių dumblo valymo įrenginių statybos darbai

Pavasarį prasidės Telšių dumblo valymo įrenginių statybos darbai Lietuvos didieji miestai jau pasistatė modernius dumblo apdorojimo įrenginius. Vilnius, Klaipėda, Šiauliai ir kiti šalies regionų centrai yra pabaigę svarbius aplinkosauginius projektus ir sausindami dumblą iš išsiskiriančių dujų gamina elektros bei šilumos energiją. Identiški įrengimai jau atgabenti… Read More »2013-02-27 Pavasarį prasidės Telšių dumblo valymo įrenginių statybos darbai

2012-03-06 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-007

„VANDENS TIEKIMO  IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFASTRUKTŪROS PLĖTRA TELŠIUOSE“ FINIŠO TIESIOJI ĮGYVENDINANT VANDENTVARKOS PROJEKTĄ UAB „Telšių vandenys“ pagaliau gali kiek atsikvėpti, nes šį mėnesį buvo baigti visi statybos darbai įgyvendinant Europos Sąjungos projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose“. UAB „Telšių vandenys“… Read More »2012-03-06 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-007