Skip to content

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001 „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“

Projekto tikslui pasiekti 2020-03-25 buvo pasirašyta rangos sutartis Nr.TV20200325/1 (rangovas – UAB „Norus“). Pagal šią rangos sutartį buvo vykdoma Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą. Siekiama modernizuoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginius, užtikrinti nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.

Rangovui paskelbus bankrotą UAB „Telšių vandenys“ 2022-06-30 Projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001 „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“ įgyvendinimui pasirašė naują rangos darbų sutartį TV20220630 „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“. Rangovas, AB „Panevėžio statybos trestas“, įpareigotas darbus turi atlikti per 300 darbų dienų, sutarties vertė – 1254217,25 Eur be PVM.