Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Общая информация

ЗАО «Тельшу ванденис» (UAB „Telšių vandenys") – компания, предоставляющая услуги водоснабжения и управления сточными водами, а также эксплуатирующая водоснабдительные и канализационные сети города Тельшяй. Цель компании – предоставление пользователем качественных услуг водоснабжения и управления стоками, обеспечивая их доступность для всех жителей, предприятий и организаций с минимальными затратами и ущербом для окружающей среды.

Акциями ЗАО «Тельшу ванденис» владеет самоуправление Тельшяйского района. Управленческая структура компании состоит из общего собрания акционеров, правления и руководителя администрации.

В Тельшяйском районе услугами компании пользуется 621 предприятие, 5927 владельцев частных домов, 8384 владельцев квартир в многоэтажных домах.

 

Skubi pagalba

Klientų aptarnavimas

Tel.: 8-444-60729

Avarinė tarnyba dirba visą parą

Tel.: 8-444-60730 (vandentiekio gedimai)

Tel.: 8-444-60740 (nuotekų gedimai)

Mob.: 8-652-50209 (visi gedimai)

Paslaugų sutrikimai

No translation for this content

Sutrikimų nėra.

 

Planiniai darbai tinkluose

No translation for this content

UAB „Telšių vandenys“ informuoja, kad spalio mėn. 22-23d.d. Pateklėnų ir Ubiškės kaimuose bus atliekami vandens dezinfekavimo darbai. Dezinfekavimas atliekamas natrio hipochlorito tirpalu, todėl gali būti juntamas chloro kvapas, tačiau chloro likučio koncentracija neviršys standartuose numatytų ribų. Tuo pačiu patvirtiname, kad tiekiamas vanduo iš vandenvietės yra saugus ir sveikas vartoti bei atitinka higienos normas HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.
Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

 

Vandens kokybės pablogėjimas

No translation for this content

Vandens kokybė gera.

 

Время работы

I 8.00 – 17.00
II 8.00 – 17.00
III 8.00 – 17.00
IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 16.00

перерыв на обед 12.00 – 13.00

iso2015