Valdymas

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių vandenys" yra juridinio asmens teisę turinti įmonė, įregistruota Lietuvos Respublikos rejestro įstatymo nustatyta tvarka. Įmonė savo veiklą vykdo, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymu, LR įmonių įstatymu, kitais LR galiojančiais norminiais aktais bei įmonės įstatais. UAB „Telšių vandenys" turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas – Telšių rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinas akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas. Administracijos vadovas yra generalinis direktorius Alvydas Jasevičius.

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-04 įsakymu Nr. A1-838 valdybą sudaro:

Saulius Urbonas, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius – valdybos pirmininkas;
Laima Ežerskienė
, Telšių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja;
Kęstutis Anglickas, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
Virginijus Micius
, UAB „Telšių vandenys" kaimų vandentvarkos cecho viršininkas;
Vaidotas Mockevičius, UAB „Telšių vandenys" nuotekų cecho viršininkas.

iso2015