Valdymas

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių vandenys" yra juridinio asmens teisę turinti įmonė, įregistruota Lietuvos Respublikos rejestro įstatymo nustatyta tvarka. Įmonė savo veiklą vykdo, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymu, LR įmonių įstatymu, kitais LR galiojančiais norminiais aktais bei įmonės įstatais. UAB „Telšių vandenys" turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas – Telšių rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinas akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas. Administracijos vadovas yra gamybos direktorius laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Sigitas Stulpinas.

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-26 įsakymu Nr. A1-1535 valdybą sudaro:

Almantas Lukavičius, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas – valdybos pirmininkas;
Laima Ežerskienė
, Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja;
Edmundas Vaitkevičius, Telšių rajono savivaldybės administracijos Administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas;
Virginijus Micius
, UAB „Telšių vandenys" kaimų vandentvarkos cecho viršininkas;
Vaidotas Mockevičius, UAB „Telšių vandenys" nuotekų cecho viršininkas.

UAB "Telšių vandenys" valdybos darbo reglamentas: valdybos_darbo_reglamentas.pdf

iso2015