Teikiamos paslaugos

UAB „Telšių vandenys" teikiamos paslaugos

 

1. Geriamojo vandens tiekimas.

2. Nuotekų tvarkymas.

3. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas.

4. Kitos paslaugos:

4.1. Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimas prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros.

4.2. Nuotekų išvado atjungimas.

4.3. Priešlaikinis vandens skaitiklių pakeitimas ir patikra.

4.4. Transporto nuoma.

4.5. Vandentiekio įvado prijungimas ir atjungimas.

4.6. Nuotekų laboratoriniai tyrimai.

iso2015