Truputis istorijos

Telšiai - Žemaitijos sostinė. Tai miestas, įsikūręs ant septynių kalvų, iš rytų ir vakarų supantis legendomis pagarsėjusį Masčio ežerą. Vardą miestui davė mažytis Telšės upelis, įtekantis į Mastį. Legenda pasakoja, kad Telšius įkūrė karžygys Džiugas dar vadinamas Telšiu.

Istoriniuose šaltiniuose Telšiai minimi nuo 1450 metų. XVII a. Telšiams suteiktos Magdeburgo teisės, Telšiai tapo Žemaičių kultūriniu ir politiniu centru. Telšiuose buvo šaukiami bajorų seimeliai.

istorija1

Nepriklausomybės laikais Telšiai išaugo į žymiausią Žemaičių švietimo - kultūros centrą. 1935 m. Telšiai įteisinti kaip pirmaeilis Lietuvos miestas. Jis tapo apskrities administraciniu centru. Nepriklausomybės laikais pakilo miesto ūkis: sutvarkyta kelių sistema, pravestas geležinkelis, įkurtas lininių audinių fabrikas "Mastis", kojinių fabrikas, veikė 2 malūnai, elektros jėgainė, 3 lentpjūvės, pieninė. Atsigavo prekyba. Veikė Žemaitijos žemės ūkio draugijų sąjunga Žemaitūkis, pastatyta 140 lovų ligoninė, gyventojų reikalams tenkinti turgavietėje įrengti du arteziniai šuliniai.

Prieš antrąjį pasaulinį karą Telšiuose vandentiekį turėjo Telšių vyskupija, apskrities ligoninė. Vėliau vietinis vandentiekis buvo įvestas į kultūros namus, Rajono vykdomąjį komitetą, Kurčiųjų mokyklą ir keletą namų Komjaunimo (dabar Kalno) gatvėje. Vanduo buvo tiekiamas iš trijų šulinių, įrengtų Masčio ežero pakrantėje šaltiniuotoje vietoje.

Centralizuoto vandentiekio istorijos pradžia laikomi 1955 metai, kai sumontuota mieste pirmoji centralizuota vandentiekio linija Respublikos gatvėje.

1964 m. pradėta eksploatuoti Siraičių vandenvietė.

1968 m. pradžioje Telšių miesto centralizuoto vandentiekio tinklas jau siekė 12 km ir vanduo buvo tiekiamas iš dabartinės vandenvietės Plungės gatvės teritorijoje esančių dviejų artezinių gręžinių. Vandentiekio paslaugomis naudojosi 51 įstaiga, 834 komunaliniai butai ir 173 privatūs namai.

1968 m. buvo pastatyti ir pradėti eksploatuoti nuotekų mechaninio valymo įrenginiai ir pagrindinė nuotekų kėlykla.

1974 metų pradžioje nuotekų tinklų ilgis - 15,3 km., vandentiekio tinklų - 21 km., vanduo buvo tiekiamas iš 4 artezinių gręžinių.

1984 metais įrengta vandens nugeležinimo bei antro pakėlimo stotis Telšiuose, pajėgumas - 20 tūkst. m3/parą.

istorija2 istorija3

1985 m. pabaigoje pradėti eksploatuoti biologinio valymo įrenginiai su dumblo apdorojimo cechu, pajėgumas - 24 tūkst. m3/parą.

istorija4

1987 metais pastatyta nauja vandenvietė Kungiuose.

1987 metais pradėjo veikti Varnių cechas.

2004 metų pradžioje iš Telšių rajono seniūnijų perimti kaimų vandentvarkos objektai.

Nuo centralizuoto vandens tiekimo Telšiuose istorijos pradžios vandentiekio ir nuotekų šalinimo ūkį eksploatavo:

1955 metais - miesto komunalinis ūkis.

1973 metais - Telšių teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos įmonė, kuriai priklausė Telšių, Plungės ir Rietavo cechai.

istorija5

1991 03 27, atsiskyrus Plungės ir Rietavo cechams- Telšių Valstybinė vandens tiekimo įmonė.

1995 01 10 - specialios paskirties akcinė bendrovė "Telšių vandenys".

2003 07 14 -uždaroji akcinė bendrovė "Telšių vandenys".

iso2015