Darbo užmokestis

UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų atlyginimai

   Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu .

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. UAB "Telšių vandenys" darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2017m., EUR 2018m. IV k.,
EUR
1 Vadovai 3132.01 3237.74
2 Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai 1020.97 1031.37
3 Meistrai, energetikai 950.66 1012.71
4 Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai 823.52 839.78
5 Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai 801.08 853.07
6 Abonentinio skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai 726.70 796.55
7 Operatoriai, dispečeriai 610.24 603.40
8 Valytojos 456.01 472.69
9 Sargai 598.06 0.00
10 Vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojo bruto darbo užmokestis 858.01 894.40

iso2015