Įgyvendinti projektai

2014-11-25 Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)“

PDF Array Spausdinti Array

es_2013

ATSAKINGOS INSTITUCIJOS STEBI 2013 M. LAPKRITĮ BAIGTŲ DARBŲ KOKYBĘ

Visus metus, lygiai 12 mėnesių, buvo vykdomas Pranešimo apie defektus laikotarpis po rangos sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)" įgyvendinimo.

Per tą laikotarpį UAB „Telšių vandenys" atsakingi darbuotojai bei techninės priežiūros specialistai stebėjo paklotų tinklų kokybę, nuotekų siurblinių bei Varnių nuotekų valyklos veikimą. „Stengėmės kuo operatyviau reaguoti į gautus gyventojų skundus dėl atliktų rangos darbų", - sakė UAB „Telšių vandenys" statybos ir technikos direktorius Vaclovas Raibužis.

UAB „Telšių vandenys" įdėjo visas pastangas, kad Telšių rajono gyventojai turėtų galimybę gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugas. „Dabar kviečiame gyventojus būti aktyviais ir pasinaudoti galimybe vartoti higienos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį bei kartu rūpintis nuotekų surinkimu, tokiu būdu mažinant žalingą nuotekų poveikį", - kvietė Alvydas Jasevičius UAB „Telšių vandenys" generalinis direktorius.

stendas_straipsniui„Įgyvendinom didžiulį projektą, kuris turės įtakos Telšių rajono gyventojų gyvenimo kokybei. Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Džiuginėnuose ir Luokėje buvo paklota 14,68 km vandentiekio tinklų, 27,43 km nuotekų tinklų, sumontuota 17 nuotekų siurblinių, 69 individualios nuotekų siurblinės, sumontuota vandens kėlimo stotis bei išplėsta ir modernizuota Varnių nuotekų valykla. Tai suteikia galimybę prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų prisijungti 1364 gyventojams, o prie vandens tiekimo tinklų – 492 gyventojams", - kalbėjo V.Raibužis.

Šiuos darbus pagal rangos sutartį Nr. Nr.S-2011/09/05 atliko konkurso būdu pasirinkti rangovai UAB „Edrija", UAB „Plungės lagūna" ir UAB „Telšių statyba". Darbai vyko nuo 2011 m. rugsėjo 21 d. ir galutinai baigėsi 2014 m. lapkričio 20 d. Projekto darbai buvo finansuojami pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programą ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Įgyvendinto aplinkosauginio vandentvarkos projekto vertė siekia 15,55 mln. Litų, iš kurių 13,21 mln. Litų finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, 1,55 mln. Litų sudaro iš Lietuvos Respublikos biudžeto skirtos lėšos, 777 tūkst. Litų suma – Telšių rajono savivaldybės lėšos ir 8,1 tūkst. Litų – UAB „Telšių vandenys" lėšos.

Pagrindiniai projekto tikslai yra pasiekiami keliais etapais: šiame etape sudarytos palankios sąlygos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybei gerinti Telšių rajone, užtikrintas ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio vandens tiekimas. Kitame etape, Telšių rajono gyventojams aktyviai jungiantis prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, sumažinta paviršinio ir požeminio vandens tarša, taip pat bus prisidėta prie socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ir atskirų regionų mažinimo.

Gyventojus, norinčius prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, kviečiame kreiptis į UAB „Telšių vandenys" abonentinio skyriaus viršininkę Jūratę Lemežienę telefonu (8 444) 60729 arba UAB „Telšių vandenys" kab.14 - jiems bus suteikta visa reikalinga informacija apie vykdomą projektą ir nurodyti būtini dokumentai, reikalingi norint prisijungti prie naujai paklotų vandentiekio ir/ar nuotekų surinkimo tinklų. Taip pat kviečiame gyventojus reikalingos informacijos ieškoti internetiniame UAB „Telšių vandenys" tinklapyje www.telsiuvandenys.lt.

 

Vykdomų projektų inžinerinių tinklų planai

PDF Array Spausdinti Array

1. Džiuginėnų gyvenvietės vandens tiekimo ir nuotekų tinklų nauja statyba ( Nuotekų tinklai – Durbino ir Ilgio gatvėse; Vandentiekio ir nuotekų tinklai – nuo Džiuginėnų kaimo iki Telšių m. centralizuotų tinklų )

2. Luokės gyvenvietės vandens tiekimo ir nuotekų tinklų nauja statyba

3 Papildomi nuotekų ir vandentiekio tinklai Luokėje, Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose.

4. Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų nauja statyba Varnių-Gintalų gyvenvietėse, Telšių raj.

5. Varnių miesto ir Ožtakių kaimo vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų nauja statyba

Visus šiuos projektų inžinerinius tinklų planus galite peržiūrėti paspaudę nuorodą žemiau:

<<< Inžineriniai tinklų planai >>>

 

2013-02-27 Pavasarį prasidės Telšių dumblo valymo įrenginių statybos darbai

PDF Array Spausdinti Array

es_2013

Pavasarį prasidės Telšių dumblo valymo įrenginių statybos darbai

Lietuvos didieji miestai jau pasistatė modernius dumblo apdorojimo įrenginius. Vilnius, Klaipėda, Šiauliai ir kiti šalies regionų centrai yra pabaigę svarbius aplinkosauginius projektus ir sausindami dumblą iš išsiskiriančių dujų gamina elektros bei šilumos energiją.

Identiški įrengimai jau atgabenti ir į UAB „Telšių vandenys". Šį pavasarį Gaudikaičiuose esančioje nuotekų valykloje turi užvirti statybos darbai.

Pakoregavus techninį projektą, patobulinus dumblo apdorojimo technologiją, Europos Sąjungos Sanglaudos fondo remiamas aplinkosauginis projektas „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba" šiemet turės vykti ypatingai sparčiai.

„Su dokumentų dalimi jau esame finišo tiesiojoje. Pagal pakeistą darbų grafiką visus svarbiausius statybos darbus turime spėti atlikti šiemet. Šiokį tokį nerimą kelia, kad pagrindinis projekto rangovas UAB „Vėtrūna" pradėjo restruktūrizacijos procedūrą, tačiau tikimės, jog jų partneris – didžiulę patirtį turinti Vokietijos kompanija Stulz H+E GmbH – padės laiku pastatyti ir paleisti dumblo apdorojimo įrenginius", - sakė Vaclovas Raibužis, UAB „Telšių vandenys" statybos ir technikos direktorius.

Naujaisiais įrengimais numatoma išdžiovinti dumblą iš Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valyklų. Pagal ekspertų paskaičiavimus, naujaisiais įrenginiais kasmet bus apdorojama apie 52925 kubinių metrų nuotekų dumblo.

Dėl projekto ir technologijos pakeitimų, prižiūrinčioji institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra – Telšių projekto baigimo laiką pratęsė iki 2014 metų vasario 22 dienos.

Projekto duomenys:

Projektą „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba" (projekto nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-028) vykdo UAB „Telšių vandenys". Darbus vykdo jungtinė veiklos grupė UAB „Vėtrūna" ir Stulz H+E GmbH. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo ir projektą administruoja VšĮ „Projektų vadybos grupė". Viso projekto vertė virš 24,4 mln. litų. Iš jų ES Sanglaudos fondas finansuoja 19 mln. 657 tūkst., LR valstybės biudžetas – 2 mln. 312 tūkst. ir Telšių rajono savivaldybės administracija – 2 mln. 459 tūkst. litų.

Bendrieji projekto tikslai:

Padėti atitikti ES direktyvų reikalavimus nuotekų išvalymui;

Sumažinti taršą, patenkančią į Ventos Lielupės baseino hidrologinį upių tinklą, su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą tenkančią Baltijos jūrai;

Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;

Sumažinti aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius skirtumus tarp atskirų ES šalių ir atskirų regionų.

Informaciją apie įgyvendinamą projektą galite sužinoti telefonu (8 444) 60732.

 

2012-03-06 Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose“

PDF Array Spausdinti Array

FINIŠO TIESIOJI ĮGYVENDINANT VANDENTVARKOS PROJEKTĄ

es_2013

UAB „Telšių vandenys" pagaliau gali kiek atsikvėpti, nes šį mėnesį buvo baigti visi statybos darbai įgyvendinant Europos Sąjungos projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose".

UAB „Telšių vandenys" generalinis direktorius A. Jasevičius neabejoja, kad, įgyvendinant tokio pobūdžio projektus, daugiausia nepatogumų kyla statybos darbų vykdymo laikotarpiu. „Įgyvendinami tokios apimties projektai kelia nemažai įvairiausių rūpesčių ne tik mums, t.y. organizacijai, atsakingai už sėkmingą ir savalaikį projekto įgyvendinimą, bet ir gyventojams, kuriems atitenka ne tik įgyvendinamo projekto nauda, bet ir įvairiausi nepatogumai dėl vykdomų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų jų miestuose ir miesteliuose" – jau pasibaigusiais projekto įgyvendinimo vargais dalinosi A. Jasevičius.

Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose" apimtyje buvo pasirašytos dvi rangos sutartys: Nr. S-20090601 „Magistralinės vandentiekio trasos nuo S.Daukanto/Pasvaigės gatvių sankryžos iki bioetanolio gamyklos nauja statyba" ir Nr. 2010/07/30 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Telšių mieste, Rainių, Degaičių ir Ryškėnų gyvenvietėse, Telšiuose". Pirmosios jų statybos darbai buvo baigti vykdyti jau 2010 m. rugpjūčio mėn. - sutarties statybos darbų vykdymo laikotarpiu buvo paklota apie 1,9 km vandentiekio tinklų. O sausio 13 d. baigti vykdyti jau ir rangos sutarties Nr. S-2010/07/30 statybos darbai bei gautas statybos užbaigimo aktas, patvirtinantis objekto tinkamumą eksploatuoti. Atliekant tinklų statybos darbus pagal rangos sutartį Nr. S-2010/07/30, Telšiuose, Rainiuose, Degaičiuose ir Ryškėnuose buvo paklota apie 8 km vandentiekio ir 12 km nuotekų surikimo tinklų. Tinklų statybos darbai buvo vykdomi Aguonų, Aušros, Baltijos, A. Baranausko, Butkų Juzės, M.K. Čiurlionio, S.Daukanto, Dailininkų, Dirkstelių, Ežero, Gulbių, A. Klemento, Lakštingalų, Lazdynų Pelėdos, Pramonės, Lelijų, Maironio, Mažeikių, Medžiotojų, Melioratorių, Karaliaus Mindaugo, Minijos, Muziejaus, Plungės, D.Poškos, K.Praniauskaitės, K.Sirvydo, Saulėtekio, Taikos, Tausalo, Tryškių, Tulpių, Varnių, Ventos, Vyšnių, Žibučių, Žuvėdrų gatvėse, Telšių mieste, Aušros, Sodų, Vingio gatvėse, Ryškėnuose, Parko gatvėje Degaičiuose, Žaliojoje, K.Petrausko gatvėse Rainiuose.

Statybos baigimo akto gavimo dieną buvo fiksuojama pranešimų apie defektus laikotarpio pradžia, kuris tęsis 12 mėn. nuo statybos baigimo. "Šiuo laikotarpiu atidžiai stebėsime rangovo (UAB „Ežerūna" ir UAB „Žemaitijos keliai" jungtinės veiklos) atliktų darbų kokybę, ir, jei tik nustatysime kokį defektą ar trūkumą, rangovas neabejotinai turės juos pašalinti" – patikino UAB „Telšių vandenys" generalinis direktorius A. Jasevičius.

Įgyvendinamą projektą didžiąja dalimi finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, skirdamas 5,98 mln. litų paramą, taip pat Lietuvos Respublika, prisidėdama 703 tūkst. litų, Telšių rajono savivaldybė - 351,9 tūkst. litų ir UAB „Telšių vandenys" - 18.8 tūkst. litų. Įgyvendinamu projektu siekiama išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas Telšių aglomeracijoje, įgyvendinti ES geriamojo vandens direktyvos 98/63/EEB nustatytus reikalavimus, sumažinti Ventos – Lielupės baseino hidrologinio upių tinklo taršą dėl buitinių ir pramoninių nuotekų patekimo iš šio baseino gyvenviečių, išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę, padėti mažinti regioninius ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos gyventojų ir Lietuvos rajonų gyventojų.

UAB „Telšių vandenys" kviečia gyventojus jungtis prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų, kadangi vienas pagrindinių projekto kiekybinių tikslų yra prie projekto metu nutiestų centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungti atitinkamai 75 ir 1200 gyventojų projekto įgyvendinimo teritorijoje. Gyventojus, kurie statybų metu prisijungė prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, prašome atvykti į UAB „Telšių vandenys", Plungės g. 55, kabinetas 11, Telšiai, sudaryti sutartis dėl paslaugų tiekimo. Papildoma informacija telefonu 60729.

 

2010-12-31 Įgyvendintas projektas Nr. 2006/LT/16/C/PE/001

PDF Array Spausdinti Array

sanglaudos.jpg

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

VENTOS - LIELUPĖS UPĖS BASEINO INVESTICINĖS PROGRAMOS

1 ETAPO, 1 FAZĖS PROJEKTAS

 

                     2010 m. gruodžio 31 d. įgyvendintas Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas Nr. 2006/LT/16/C/PE/001, kurį dalinai finansavo Europos Sąjungos Sanglaudos fondas. Sanglaudos fondas finansuoja 80 procentų, o Lietuvos Respublikos biudžetas sudaro 20 procentų šio projekto vertės.

Pagrindinis įgyvendinto projekto tikslas - pagerinti geriamojo vandens kokybę, išpėsti nuotekų bei vandentiekio tinklų sistema. Projekto nauda skirstoma į tris pagrindinius komponentus:

  • Nauda aplinkai: pagerėjęs nuotekų surinkimas ir išvalymas bei dumblo tvarkymas.
  • Paslaugų nauda: prisijungimų prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų skaičiaus padidėjimas Ventos – Lielupės upės baseino teritorijoje.
  • Efektyvumo nauda: gaunama dėl modernesnės ir efektyvesnės įrangos, skirtos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugoms teikti, įdiegimo.

Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas buvo padalintas į dvi fazes. Į pirmąją projekto fazę pateko Akmenės, Biržų, Joniškio, Rokiškio, Pasvalio, Šiaulių ir Telšių rajonai. Projektas apėmė investicijas į vandens tiekimo, vandens valymo, nuotekų surinkimo, valymo įrenginių plėtrą ir renovaciją 7 savivaldybėse, esančiose Ventos – Lielupės upės baseine. Šioje projektų grupėje buvo 7 paprojekčiai (vienas kiekvienai savivaldybei).

Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas sėkmingai baigtas įgyvendinti ir Telšių rajone. Įgyvendinat projektą buvo pasirašytos trys rangos darbų sutartys, kurių vertė – 44 428 999,00 LT (be PVM). Projekto metu buvo rekonstruoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai: pastatyti orapūčių ir dumblo sausinimo, mechaninio valdymo pastatai, septinių nuotekų priėmimo stotis, techninio vandens siurblinė, dengta dumblo saugojimo aikštelė, bioreaktorius, priėmimo kamera, septinių nuotekų siurblinė ir vietinių nuotekų surinkimo siurblinė. Rekonstravus Telšių miesto nuotekų valyklą papildomai iš nuotekų pašalinamas azotas ir fosforas.

Projekto įgyvendinimo metu buvo uždarytos Rainių ir Ryškėnų gyvenviečių nuotekų valyklos, nes šios valyklos neužtikrino reikiamo nuotekų išvalymo laipsnio, neatitiko Lietuvos ir ES aplinkosauginių reikalavimų. Įgyvendinus projektą nuotekos iš Rainių ir Ryškėnų patenka į rekonstruotą Telšių miesto nuotekų valyklą, kur nuotekos yra išvalomos ir jų išvalymo lygis atitinka visus reikalavimus.

Rainių, Ryškėnų gyvenvietėse ir Telšių mieste buvo vykdoma taip pat ir nuotekų tinklų plėtra. Rainių ir Ryškėnų gyvenvietės prijungtos prie Telšių centralizuotų nuotekų surinkimo sistemos. Šių darbų metu nutiesta 10,606 km nuotekų tinklų, pastatytos 4 naujos ir rekonstruotos 2 nuotekų siurblinės. Įvykdžius šį projektą atsirado galimybė išplėsti centralizuotus nuotekų tinklus ir Telšių priemiestyje.

Modernizavus nuotekų valymo įrenginius ir išplėtus nuotekų surinkimo sistemą Telšių rajone yra pasiektas teigiamas poveikis išsklaidytos taršos mažinimui. Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus ir turi teigiamą įtaką Ventos - Lielupės baseino vandens valymo sistemai. Įgyvendinus projektą sumažinti aglomeracijų išmetamų teršalų kiekiai į Ventos - Lielupės baseiną bei teršalų kiekiai, kurie patenka į Baltijos jūrą. Gaunamas nuotekų kiekis yra išvalomas pagal miesto nuotekų valymo direktyvos reikalavimus. Projekto įgyvendinimo metu atlikti darbai pagerino gyventojų gyvenimo kokybę, požeminio bei paviršinio vandens kokybę ir aplinkosauginę būklę.

 

iso2015