Vidutinis suvartojamo vandens kiekis

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, UAB „Telšių vandenys“ informuoja, kad vidutinis Telšių rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 1,80 kub. m gyventojui per mėnesį. Nustatytas kiekis taikomas nuo 2019 m. vasario 1 d.

iso2015