Informacija dėl tarp vartotojų ir vandens paslaugų tiekėjo kylančių ginčų sprendimo ne teismo tvarka

1. Vartotojas manantis, kad tiekėjas UAB „Telšių vandenys“ pažeidė jo teises ar interesus, susijusius su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartimi, pirmiausia privalo kreiptis raštu į tiekėją ir nurodyti savo reikalavimus.
2.Tiekėjas išnagrinėja vartotojo kreipimąsi ir atsako raštu per 30d. nuo kreipimosi gavimo dienos.
3. Jei tiekėjo atsakymas netenkina vartotojo reikalavimų, vartotojui pateikiama informacija apie ginčų neteisminio sprendimo instituciją, kompetentingą spręsti ginčą.
4. Buitinių vartotojų (gyventojų) ir tiekėjo ginčai ne teismo tvarka nagrinėjami Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Ne buitinių vartotojų (įmonių) ir tiekėjo ginčai nagrinėjami pagal Valstybinės energetikos inspekcijos ar Komisijos nustatytas atitinkamų ginčų nagrinėjimo taisykles.
5. Informacija pateikta tiekėjo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo standartinės sutarties sąlygose su vartotoju.

iso2015