Kada priklauso kompensacija už šaltą vandenį

Šeimų vidutines pajamas apskaičiuoja ir kompensacijas skiria Telšių Savivaldybės Socialinės paramos ir rūpybos skyrius. Kompensacijos skiriamos vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta buto (individualaus gyvenamo namo) išlaidų šaltam vandeniui kompensacijų metodika. Vidutinės mėnesinės šeimos pajamos apskaičiuojamos pagal visų šeimos narių trijų mėnesių pajamas iki laikotarpio, kai šeima įgijo teisę į kompensaciją. Mažas pajamas turinčioms šeimoms kompensuojama išlaidų už faktinį šalto vandens kiekį, bet ne didesnį už savivaldybės nustatytą normatyvinį, dalis, viršijanti 2 proc. šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamų. Šalto vandens normatyvas skaičiuoti išlaidas šaltam vandeniui kompensuoti yra nuo 2 iki 3.5m3 /mėn. pagal patogumų lygį. Jeigu viename bute (name) gyvena daugiau negu viena šeima ir šios šeimos atsiskaito pagal vieną atsiskaitymo knygelę (pagal bendrą šalto vandens apskaitos prietaisą) ir kai viena iš bute (name) gyvenančių šeimų neturi teisės į kompensacijas, tai kompensacijos neskiriamos nė vienai iš kartu gyvenančių šeimų.

iso2015