Jei Vartotojas (Abonentas) nepraneša apie šalto vandens apskaitos prietaiso gedimą

Patikrinimo metu nustačius, kad šalto vandens apskaitos prietaisas sugedęs (neveikia), užšalęs, apsemtas vandeniu, pažeista apskaitos plomba, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės prietaisui stabdyti (įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas), o Vartotojas (Abonentas) apie šiuos pažeidimus nebuvo pranešęs UAB „Telšių vandenys" (raštu, telefonu, el. paštu), tai sunaudoto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 m/s greičiu 24 val./parą. Tokiu būdu vandens kiekis apskaičiuojamas už ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį iki minėtų pažeidimų nustatymo. Pažalinus pažeidimus, vandens kiekis neperskaičiuojamas.

iso2015