Šalto vandens apskaitos prietaisų galiojimas, metrologinės patikros periodiškumas

Šalto vandens apskaitos prietaisus, pagal kuriuos Vartotojai (Gyventojai) ir Abonentai (Įmonės) atsiskaito už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, metrologiškai tikrina Vandens tiekėjas tokiu periodiškumu:

- pastatų įvaduose įrengti apskaitos prietaisai – kas 2 (du) metai (Įmonėms);

- butuose ir individualiuose namuose įrengti šalto vandens apskaitos prietaisai kas 6 (šeši) metai (Gyventojams);

iso2015