Jei Vartotojas (Gyventojas) ar Abonentas (Įmonė) įtaria, kad šalto vandens apskaitos prietaisas rodo neteisingai ar neatitinka jam nustatytų reikalavimų

Gali raštu kreiptis į UAB „Telšių vandenys" Abonentinį skyrių dėl apskaitos prietaiso techninės būklės patikrinimo ir prašyti atlikti prietaiso neeilinę metrologinę patikrą. Jeigu patikrinus nustatoma, kad apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, yra techniškai tvarkingas, tai neeilinei patikrai patirtas vandens tiekėjo išlaidas turi apmokėti Vartotojas (Abonentas).

iso2015