Kaip nutraukti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį parduodant butą, namą ar kitas patalpas?

- būtina visiškai atsiskaityti už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, apie pardavimą ne vėliau kaip per 10 dienų privaloma informuoti ir kreiptis į Abonentinį skyrių, pateikiant tai patvirtinančius dokumentus (pirkimo-pardavimo sutartis), prieš tai deklaruoti paskutinius šalto vandens skaitiklių rodmenis.

- įsigijus butą, namą ar kitas patalpas dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo nedelsiant kreiptis į Abonentinį skyrių.

iso2015