Kokie dokumentai reikalingi norint sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį Abonentams (Įmonėms)?

Prašymas dėl sutarties sudarymo, kuriame nurodyta:

- įmonės pavadinimas;

- įmonės kodas bei PVM kodas;

- įmonės adresas;

- įmonės veiklos rūšis;

- atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

- bankas, banko kodas;

- telefonai, faksas, el. pašto adresas;

- korespondencijos siuntimo adresas (jei yra kitas);

- įmonės vadovo ar įgalioto asmens parašas;

- įmonės antspaudas.

Įmonės vadovo įgaliojimas (jei sutartį pasirašo ne pats įmonės vadovas).

Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.

Įmonės patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas.

Patalpų nuomos sutartis (jei sutartis sudaroma su nuomininku).

iso2015