No valid database connection You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1 SQL=SELECT home FROM test_menu WHERE id=
No valid database connection You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1 SQL=SELECT home FROM test_menu WHERE id=
Pasirašytos iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų sutartys

Pasirašytos iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų sutartys

ESFIVP I 1
UAB ,,Telšių vandenys“ 2016 m. gruodžio mėn. 30 d. su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ ir projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“ sutartis.
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ tinkamų finansuoti išlaidų suma – 7.459.098,13 Eur. UAB „Telšių vandenys“ (projekto vykdytojas) projekto įgyvendinimui iš ES struktūrinių fondų skiriama iki 6.340.233,41 Eur lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Šį projektą UAB ,,Telšių vandenys“ įgyvendina kartu su jungtinės veiklos partneriu Telšių rajono savivaldybės administracija, kuri įsipareigoja prisidėti prie projekto finansavimo 745.909,81 Eur. UAB „Telšių vandenys“ Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr. T1-243 įpareigota prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis 372.954,91 Eur ir apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.


Projekto „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įgyvendinimo metu numatoma pastatyti nuotekų dumblo apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų apdorojamas Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumblas. Įrenginių veiklos metu, nuotekų dumblas bus pūdomas, šio proceso metu išgautos biodujos panaudojamos kogeneracinėje jėgainėje, kurioje generuojama elektra bei šiluma. Atlikus pūdymo procesą, nuotekų dumblas bus džiovinamas, pagaminant deginimui tinkamą kurą. Įgyvendinus šį projektą, nuotekų dumblas būtų sutvarkomas civilizuotu būdu, sumažinant aplinkos taršą ir užtikrinant aplinkosauginius reikalavimus, todėl projekto įgyvendinimas svarbus ne tik Telšių miestui, bet ir visam Telšių regionui.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“ projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 3.410.536,17 Eur. UAB „Telšių vandenys“ (projekto vykdytojas) projekto įgyvendinimui iš ES struktūrinių fondų skiriama iki 2.172.167,00 Eur lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. UAB „Telšių vandenys“ Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T1-207 įpareigota prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis 1.238.369,17 Eur ir apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas. Šį projektą UAB ,,Telšių vandenys“ taip pat įgyvendina kartu su jungtinės veiklos partneriu Telšių rajono savivaldybės administracija.
Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone" įgyvendinimo metu planuojama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Telšių mieste ir rajone. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės veiklos: - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Telšių mieste, Viešvėnų kaime ir Tryškių miestelyje; - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Telšių mieste, Rainių, Degaičių ir Ryškėnų kaimuose; - vandens gerinimo įrenginių statyba Tryškių miestelyje.

iso2015