2013-11-27 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TELŠIŲ RAJONE

Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)"

es_2013

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI TELŠIŲ RAJONE BAIGTI

UAB „Telšių vandenys" generalinis direktorius A.Jasevičius pripažįsta, kad pastarasis mėnuo buvo tikrai įtemptas ir pareikalavo nemažai visų su projekto įgyvendinimu susijusių organizacijų pastangų, siekiant laiku užbaigti rangos sutarties fizinius darbus, parengti visą dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms vykdyti, ir galiausiai priduoti statinį eksploatacijai.

Pagal pasirašytą rangos sutartį Nr.S-2011/09/05 tarp UAB „Telšių vandenys" ir rangovų UAB „Edrija", UAB „Plungės lagūna" ir UAB „Telšių statyba" nuo 2011 m. rugsėjo 21 d. Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Džiuginėnuose ir Luokėje) vyko intensyvūs 26 mėnesius trukę nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų infrastruktūros plėtros darbai. Tačiau šį mėnesį buvo baigti vykdyti visi projekto apimtyje pasirašytos rangos sutarties darbai bei 2013 m. lapkričio 20 d. gauti tai patvirtinantys dokumentai – statybos užbaigimo aktai.

Įgyvendinant rangos sutartį iš viso Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Džiuginėnuose ir Luokėje buvo paklota 14,68 km vandentiekio tinklų, 27,43 km nuotekų tinklų, sumontuota 17 nuotekų siurblinių, 69 individualios nuotekų siurblinės, sumontuota vandens kėlimo stotis bei išplėsta ir modernizuota Varnių nuotekų valykla. „Užbaigus vykdyti rangos sutarties darbus, buvo užbaigtas vienas svarbiausių projekto etapų. Dabar prasidės kitas etapas – gyventojų, norinčių gauti kokybiškas centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugas, jungimas prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Vienas iš pagrindinių šio projekto tikslų ir yra prie naujai paklotų nuotekų surinkimo tinklų prijungti 1364 gyventojus, prie vandens tiekimo tinklų – 492 gyventojus", - pažymėjo UAB „Telšių vandenys" generalinis direktorius A.Jasevičius.

Tikimasi, kad atlikus visus šiuos darbus, taip pat bus pasiekti ir kiti projekto tikslai: sudarytos palankios sąlygos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybei gerinti Telšių rajone, apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, užtikrintas ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio vandens tiekimas, sumažinta paviršinio ir požeminio vandens tarša, taip pat bus prisidėta prie socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ir atskirų regionų mažinimo.

UAB „Telšių vandenys" pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programą ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą įgyvendinamo aplinkosauginio vandentvarkos projekto vertė siekia 15,55 mln. litų, iš kurių 13,21 mln. litų finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, 1,55 mln. litų sudaro iš Lietuvos Respublikos biudžeto skirtos lėšos, 777 tūkst. litų suma – Telšių rajono savivaldybės lėšos ir 8,1 tūkst. litų - UAB „Telšių vandenys" lėšos.

Gyventojus, norinčius prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, kviečiame kreiptis į UAB „Telšių vandenys" abonentinio skyriaus viršininkę Jūratę Lemežienę telefonu (8 444) 60729 – jiems bus suteikta visa reikalinga informacija apie vykdomą projektą ir nurodyti būtini dokumentai, reikalingi norint prisijungti prie naujai klojamų vandentiekio ir/ar nuotekų surinkimo tinklų.

varniai_edrija

iso2015