2013-11-25 Kviečiame dalyvauti

es_2013
Projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-063
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)“

KVIEČIAME DALYVAUTI

2013 m. lapkričio 25 d. (pirmadienį) 15.00 val. Jaunimo centro patalpose (buvusioje Džiuginėnų mokykloje) įvyks susitikimas su Telšių rajono gyventojais, kurio metu bus pristatomas UAB „Telšių vandenys" įgyvendinamas projektas ir aptariami gyventojams aktualūs klausimai, susiję su vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbais Telšių rajone: Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose.

VšĮ „Projektų vadybos grupė"
UAB „Telšių vandenys

iso2015