2012-09-11 Kviečiame dalyvauti

es_2013
Projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-063
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)“

KVIEČIAME DALYVAUTI

2012 m. rugsėjo 11 d. (antradienį), 15.00 val., Varnių seniūnijos salėje įvyks susitikimas su Telšių rajono gyventojais, kurio metu bus pristatomas UAB „Telšių vandenys“ pradėtas įgyvendinti projektas ir aptariami gyventojams aktualūs klausimai, susiję su vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbais Telšių rajone: Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose.

VšĮ „Projektų vadybos grupė"
UAB „Telšių vandenys

iso2015