2012-08-30 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-028 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA"

2007- 2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI

PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-028 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA"

es_2013

2012 rugpjūčio 30 d.
Telšiai 

Pagaminti Telšių dumblo apdorojimo įrenginiai

2011 metais prasidėjusio ES Sanglaudos fondo remiamo aplinkosauginio projekto „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba" darbai juda pirmyn - Vokietijoje gaminama įranga dumblo pūdymui ir džiovinimui.

„Vokietijos gamintojai mus informavo, kad didžioji dalis įrengimų Telšių dumblo džiovinimui jau pagaminti ir paruošti atvežimui. Kai tik susitvarkysime techninius dokumentus, tarsimės dėl įrangos atgabenimo", - pasakojo Vaclovas Raibužis, UAB „Telšių vandenys" statybos ir technikos direktorius.

Kaip įprasta Vakarų Europoje, nuotekų dumblas Telšių valykloje bus pūdomas surenkant dujas ir vėliau džiovinamas. O sudeginant išgautas biodujas bus pagaminama šiluminė ir elektros energija - ją UAB „Telšių vandenys" panaudos nuotekų valyklos reikmėms.

„Dumblas yra organinė medžiaga. Jo pūdymo metu išsiskiria dujos, kuriose apie 60 procentų sudaro metanas. Paprasčiau sakant, dumblo biodujos sudėtimi labai panašios į buityje naudojamas gamtines dujas. Jos lengvai dega ir išskiria pakankamai šilumos. Europoje toks nuotekų dumblo panaudojimo būdas yra vienas populiariausių", - aiškino V.Raibužis.

Telšių nuotekų valykloje numatoma išdžiovinti dumblą surinktą iš Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valyklų. Pagal ekspertų paskaičiavimus, naujaisiais įrenginiais kasmet bus apdorojama apie 52925 kūbinių metrų nuotekų dumblo.

Projekto duomenys:

Projektą „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba" (projekto nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-028) vykdo UAB „Telšių vandenys". Darbus vykdo jungtinė veiklos grupė UAB „Vėtrūna" ir Stulz H+E GmbH. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo ir projektą administruoja VšĮ „Projektų vadybos grupė". Viso projekto vertė virš 24,4 mln. litų. Iš jų ES Sanglaudos fondas finansuoja 19 mln. 657 tūkst., LR valstybės biudžetas – 2 mln. 312 tūkst. ir Telšių rajono savivaldybės administracija – 2 mln. 459 tūkst. litų.

Bendrieji projekto tikslai:

• Padėti atitikti ES direktyvų reikalavimus nuotekų išvalymui;

• Sumažinti taršą, patenkančią į Ventos Lielupės baseino hidrologinį upių tinklą, su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą tenkančią Baltijos jūrai;

• Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;

• Sumažinti aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius skirtumus tarp atskirų ES šalių ir atskirų regionų.

Informaciją apie įgyvendinamą projektą galite sužinoti telefonu (8 444) 60732.

iso2015