2012-08-22 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TELŠIŲ RAJONE

Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)"

es_2013

ĮPUSĖJO NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ STATYBOS DARBAI TELŠIŲ RAJONO GYVENVIETĖSE

Šių metų lapkričio mėnesį bus metai kaip Telšių rajono gyvenvietėse (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose) pradėti vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai, įgyvendinant aplinkosauginį projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)". Tuomet statybos darbai buvo pradėti vykdyti Varniuose – Ožtakiuose, o šią dieną statybos darbai vykdomi jau visose minėtose Telšių rajono gyvenvietėse.

Nuo statybos darbų pradžios jau paklota apie 50 proc. visų pagal rangos sutartį, pasirašytą tarp užsakovo UAB „Telšių vandenys" ir generalinio rangovo UAB „Edrija" (atstovaujančio jungtinę veiklą - UAB „Edrija", UAB „Plungės lagūna" ir UAB „Telšių statyba"), numatytų pakloti tinklų.

Rangovo atstovas A. Ruškys informuoja gyventojus apie darbų vykdymo eigą Varnių, Gintalų, Ožtakių, Luokės ir Džiuginėnų gyvenvietėse:

- Džiuginėnuose didžioji dalis darbų jau yra atlikta, pakloti beveik visi vandentiekio ir nuotekų tinklai. Rangovas šią dieną dar nėra paklojęs apie 80 m tinklų UAB „Telšių vandenys" teritorijoje, nėra įrengęs II laipsnio slėgio pakėlimo stotelės, sumontavęs 1 individualios nuotekų siurblinės ties Durbino g.11, nėra pastatęs 2 nuotekų siurblinių bei paklojęs 23 m slėginių nuotekų tinklų Dvaro g. iki vienos iš numatytų sumontuoti nuotekų siurblinių, nėra atlikęs visų aplinkos tvarkymo bei asfaltavimo darbų. Šiuos darbus rangovas vykdys artimiausiu metu bei ateinančių metų pirmojoje pusėje.

- Varniuose – Gintaluose šiuo metu statybos darbai vykdomi M.Daukšos, Šauklių, Pūčkorių gatvėse, atliekami hidrauliniai bandymai M.Valančiaus, Senojo Malūno, Birutės g. Atlikus bandymus šiose gatvėse, bus vykdomi aplinkos tvarkymo darbai jose, o rugsėjo mėn. ir Daukšos g. Šių metų rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje bus pradėti inžinerinių tinklų statybos darbai Kalno g., Lelijokalnio, Žarėnų ir Telšių gatvėse.

- Varniuose – Ožtakiuose Vytauto g. šiuo metu montuojamos individualios nuotekų siurblinės, Dariaus ir Girėno g. vykdomi tinklų klojimo darbai. Aplinkos tvarkymo darbai šioje gyvenvietėje bus atliekami iki šių metų lapkričio mėnesio, o asfaltavimo darbų vykdymas numatomas ateinančių metų pirmojoje pusėje.

- Luokėje inžinerinių tinklų statybos darbai vykdomi Beržų, Sodų ir Šviesos gatvėse. Šių metų rugsėjo mėnesį rangovas planuoja pradėti darbus Naujoje bei Kalno gatvėse.

- Varnių nuotekų valykloje vykdomi dumblo saugojimo aikštelės statybos darbai.

Įgyvendinant projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)" yra numatyta nutiesti 14,6 km naujų vandentiekio tinklų ir 26,2 km nuotekų tinklų, išplėsti ir rekonstruoti Varnių nuotekų valyklą. Statybos darbų pabaiga, įskaitatnt aplinkos sutvarkymo ir asfaltavimo darbus, visose gyvenvietėse numatoma 2013 metų rugpjūčio mėnesį.

Įgyvendinus projektą, Telšių rajono gyventojams bus užtikrintas Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančio geriamo vandens tiekimas bei buitinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, bus užtikrintas nepertraukiamas centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų funkcionavimas, o svarbiausia - tokiu būdu bus sumažinti regioniniai skirtumai tarp Europos šalių gyventojų.

Visas numatytas projekto biudžetas siekia 15,55 mln. litų, iš kurių Europos Sąjungos Sanglaudos fondo teikiama parama – 13,21 mln. litų, Lietuvos Respublikos biudžeto skirtos lėšos – 1,55 mln. litų, Telšių rajono savivaldybė prie projekto įgyvendinimo prisidėjo 777 tūkst. litų suma ir 8,1 tūkst. litų sumą skyrė UAB „Telšių vandenys".

Prie naujai paklotų nuotekų tinklų yra numatyta prijungti 1364 gyventojus, prie vandentiekio tinklų – 492 gyventojus, todėl gyventojus, norinčius prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, kviečiame kreiptis į UAB „Telšių vandenys" statybos ir technikos direktorių Vaclovą Raibužį telefonu (8 444) 60732 – jiems bus suteikta visa reikalinga informacija apie vykdomą projektą ir nurodyti būtini dokumentai, reikalingi norint prisijungti prie naujai klojamų vandentiekio ir/ar nuotekų surinkimo tinklų.

iso2015