2012-03-30 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-028 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA"

2007- 2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI

PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-028 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA"

es_2013

2012 kovo 30 d.

Ruošiamasi Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyboms

Daugiau nei prieš metus pradėto vykdyti ES Sanglaudos fondo remiamame aplinkosauginiame projekte „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba" (projekto Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-028) tęsiami projektavimo darbai. Iki 2013 metų vasaros už 24 mln. 162 tūkst. litų prie Telšių ruošiamasi statyti įrenginius, kuriuose bus sutvarkomas Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valyklose sukaupiamas dumblas.

„Projektavimo darbai vyksta normaliai. Buvo iškilę klausimų dėl technologijų pasirinkimo. Tačiau dabar jau sprendimas priimtas, laukiama kontroliuojančių institucijų patvirtinimo pasirinktai dumblo džiovinimo technologijai" - aiškino Vaclovas Raibužis, UAB „Telšių vandenys" statybos ir technikos direktorius.

Kaip ir buvo numatyta pirminiame projekto variante, dumblas bus pūdomas, išdžiovinamas, granuliuojamas ir sandėliuojamas, o pūdymo metu išgautos dujos pasitarnaus elektros energijos gamybai.

Taip pat šiuo metu vyksta projekto techninių dokumentų tvarkymas, leidimų statybai derinimas.

Darbus atlieka jungtinė veiklos grupė UAB „Vėtrūna" ir Stulz H+E GmbH. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo ir projektą administruoja VšĮ „Projektų vadybos grupė".

Sutarties vertė – 24 mln. 162 tūkst. litų. Iš jų ES Sanglaudos fondas finansuoja 19 mln. 657 tūkst., LR valstybės biudžetas – 2 mln. 312 tūkst. ir Telšių savivaldybės administracija – 2 mln. 459 tūkst. litų.

Bendrieji projekto tikslai:

• Padėti atitikti ES direktyvų reikalavimus nuotekų išvalymui;

• Sumažinti taršą, patenkančią į Ventos Lielupės baseino hidrologinį upių tinklą, su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą tenkančią Baltijos jūrai;

• Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;

• Sumažinti aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius skirtumus tarp atskirų ES šalių ir atskirų regionų.

Informaciją apie įgyvendinamą projektą galite sužinoti telefonu (8 444) 60741.

iso2015