2012-01-30 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TELŠIŲ RAJONE

2007-2013 m. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI

PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TELŠIŲ RAJONE (VARNIUOSE, GINTALUOSE, OŽTAKIUOSE, LUOKĖJE, DŽIUGINĖNUOSE)"

es_2013

PRADEDAMA NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO SISTEMOS PLĖTRA TELŠIŲ RAJONO GYVENVIETĖSE

UAB „Telšių vandenys", artėdami prie Telšių mieste įgyvendinamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projekto statybos darbų vykdymo pabaigos, davė startą naujam projektui, siekdami plėsti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūrą Telšių rajone. Šį kartą projekto nauda atiteks Telšių rajono Varnių, Gintalų, Ožtakių, Luokės ir Džiuginėnų gyvenviečių gyventojams.

UAB „Telšių vandenys" generalinis direktorius A. Jasevičius džiaugėsi, kad turi galimybę prisidėti prie savo kraštiečių gyvenimo sąlygų gerinimo. „Panaudojant Europos Sąjungos Sanglaudos fondo teikiamą paramą – 13,21 mln. litų, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas – 1,55 mln. litų, Telšių rajono savivaldybės 777 tūkst. litų biudžeto lėšų ir savo dalimi 8,1 tūkst. litų prisidėjus UAB „Telšių vandenys", iki projekto įgyvendinimo pabaigos prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų bus prijungti 492 Telšių rajono gyvenviečių gyventojai, o prie nuotekų surinkimo tinklų net 1364 gyventojai, – projekto tikslais dalinosi UAB „Telšių vandenys" generalinis direktorius A. Jasevičius, - siekiame kiek įmanoma didesniam ratui aptarnaujamos teritorijos gyventojų suteikti prieinamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas".

Įgyvendinant projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)" bus nutiesta 14,6 km naujų vandentiekio tinklų ir 26,2 km nuotekų tinklų. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus išplėsta ir rekonstruota Varnių nuotekų valykla, siekiant sumažinti išleidžiamų nuotekų neigiamą poveikį aplinkai.

Statybos darbų sutartis pasirašyta su viešųjų pirkimų būdu parinktu rangovu – jungtinės veiklos partneriais UAB „Edrija", UAB „Plungės lagūna" ir UAB „Telšių statyba" praėjusių metų rugsėjo mėn., o statybos darbai pradėti jau 2011 m. lapkričio mėnesį Varnių miesto Vytauto gatvėje. Per kelis statybos darbų vykdymo mėnesius rangovui vykdant statybos darbus jokių kliūčių nekilo. Minėtoje gatvėje jau paklota apie 0,8 km vandentiekio ir 1 km nuotekų surinkimo tinklų. „Ateinančiu laikotarpiu tęsime statybos darbus minėtoje gatvėje, o greitu metu, jei tik nesutrukdys žiemos šalčiai, darbus pradėsime vykdyti ir Girgždūtės g., – informavo rangovo atstovas A.Ruškys, - atėjus pavasariui, tinklų klojimo darbų sulauks ir Džiuginėnų, Luokės gyvenviečių gyventojai".

Prieš pradedant statybos darbus šiose gyvenvietėse, projekto vykdytojas UAB „Telšių vandenys" ir projekto administravimą, viešinimą, techninę priežiūrą vykdanti VšĮ „Projektų vadybos grupė" kvies gyventojus į susitikimus, kurių metu pateiks informaciją apie statybos darbų pradžią, pristatys projektą, aptars rūpimus klausimus gyventojams dėl vykdomų darbų. Susitikimą numatoma organizuoti jau šių metų kovo mėnesį, todėl Luokės ir Džiuginėnų gyventojai kviečiami aktyviai sekti informaciją vietinėje spaudoje ir UAB „Telšių vandenys" tinklapyje, kur bus publikuojama tiksli informacija apie įvyksiantį susitikimą. Projekto vykdytojas tikisi, kad tinkamai ir laiku informavus gyventojus apie pradedamus statybos darbus jų gyvenvietėje, bus išvengta galimų nesusipratimų, o taip pat suteikta galimybė gyventojams pasiruošti artėjantiems tinklų klojimo darbams.

Įgyvendinus projektą, Telšių rajono gyvenviečių gyventojams bus užtikrintas socialiai būtinų Europos sąjungos reikalavimus atitinkančių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė, bus užtikrintas nepertraukiamas centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų funkcionavimas, o svarbiausia tokiu būdu bus sumažinti regioniniai skirtumai tarp Europos šalių gyventojų.

Gyventojus, norinčius prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, kviečiame kreiptis į UAB „Telšių vandenys" statybos ir technikos direktorių Vaclovą Raibužį telefonu (8 444) 60732 – jiems bus suteikta visa reikalinga informacija apie vykdomą projektą ir nurodyti būtini dokumentai, reikalingi norint prisijungti prie naujai klojamų vandentiekio ir/ar nuotekų surinkimo tinklų.

Gyvenvietė Vandentiekio tinklai Nuotekų tinklai Numatomas darbų vykdymo laikas
Varniai ir Ožtakiai 5446 m 7227 m 2011-11/2013/08
Luokė 5294 m 7010 m 2012-03/2013-07
Džiuginėnai 2198 m 4556 m 2012-03/2013/08
Varniai ir Gintalai 1888 m 8246 m 2012-06/2013/08

Planuojami pakloti tinklų ilgiai pagal gyvenvietes ir darbų vykdymo laikas. 

iso2015