2011-09-30 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-028 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA"

2007- 2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI

PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-028 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA"

es_2013

2011 m. rugsėjo 30 d.

Telšių nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai: projektavimo darbai tęsiami

 Telšiuose vykdomas ES Sanglaudos fondo remiamas aplinkosauginis projektas „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (projekto Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-028) įgauna pagreitį. Gaudikaičių vietovėje prie Palangos-Šiaulių plento bus statomi įrenginiai, kurie sumažins gamtos taršą, sumažins aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius skirtumus tarp atskirų ES šalių ir atskirų regionų ir iš  nuotekų dumblo dujų gamins elektros energiją.

„Šiuo metu vyksta techninio projekto ruošimo ir derinimo etapas. Mes, kaip užsakovai, kartu su rangovu ir projektuotojais ieškome optimalių technologijos sprendinių, atsižvelgdami į sutarties sąlygas. Dėl riboto projekto biudžeto ir griežto ES lėšų panaudojimo reglamentavimo negalime pasirinkti pačio moderniausio sprendimo, kurį gali pasiūlyti kasdien tobulinamos technologijos ir įranga, tačiau siekiame, kad būtų pasiekti projekto tikslai – būtų pastatyti efektyvūs ir racionalūs Telšių dumblo apdorojimo įrenginiai, kurie išspręstų besikaupiančio dumblo sandėliavimo problemas regione“, - pasakojo Vaclovas Raibužis, UAB „Telšių vandenys“ statybos ir technikos direktorius.

Pagal ruošiamą projektą Telšių nuotekų dumblo valykla bus modernizuota 2013 metais. Joje iškils nauji pastatai, bus sumontuoti sausinimo, pūdymo ir džiovinimo įrenginiai, kurie padidins biodujų išsiskyrimą ir jų panaudojimą elektros ir šiluminės energijos gamybai, siekiant racionaliai apdoroti dumblą. Įvykdžius projektą bus išspręstos naujai susidarančio dumblo tvarkymo problemos. Į naujuosius įrenginius dumblas bus tiekiamas iš Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valyklų.

 Įgyvendinus Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statybos projektą dumblas bus pūdomas, surenkant dujas, po to džiovinamas. Deginant biodujas bus pagaminama elektros energija. Išdžiovintas dumblas užims daug mažesnius sandėliavimo plotus.

„Manome, kad Telšių regiono gyventojai taip pat pajus tiesioginę šio projekto naudą – bus nuolat maksimaliai mažinamas nuotekų valykloje susidarančio dumblo kiekis.“ – kalbėjo statybos ir technikos direktorius.

 Projektą vykdo UAB „Telšių vandenys", pasirašiusi finansavimo ir administravimo sutartį su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

 Rangos darbus vykdo jungtinė veiklos grupė UAB „Vėtrūna" ir Stulz H+E GmbH. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo ir projektą administruoja VšĮ „Projektų vadybos grupė“.

Viso projekto vertė apie 24 mln. 429 tūkst. litų. Iš jų ES Sanglaudos fondas finansuoja 19 mln. 658 tūkst., LR valstybės biudžetas – 2 mln. 313 tūkst. ir Telšių rajono savivaldybės administracija – 2 mln. 459 tūkst. litų.

Gyventojai, norintys gauti papildomos informacijos apie įgyvendinamą projektą gali kreiptis į UAB „Telšių vandenys“, Statybos ir technikos direktorių Vaclovą Raibužį, tel.:( 8-444) 60 732.

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

iso2015