2011-12-09 Ventos - Lielupės upės baseino investicinės programos

sanglaudos.jpg

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

VENTOS - LIELUPĖS UPĖS BASEINO INVESTICINĖS PROGRAMOS

1 ETAPO, 1 FAZĖS PROJEKTAS

 

                     2006 m. šiaurinėje Lietuvos dalyje buvo pradėtas vykdyti Ventos - Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas Nr. 2006/LT/16/C/PE/001, kuris planuotas baigti 2010 m. gruodžio 31 d. Šio projekto įgyvendinimas padalintas į dvi fazes, šiuo metu baigiama įgyvendinti pirmoji fazė. Projekto tikslas - pagerinti vandens kokybę bei nuotekų ir vandentiekio tinklų sistemą. Projektas apėmė 7 savivaldybes esančias Ventos - Lielupės upės baseine (Akmenės, Biržų, Joniškio, Rokiškio, Pasvalio, Šiaulių ir Telšių rajonai). Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo I fazės projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, kuris susideda iš 80 procentų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir 20 procentų Lietuvos Respublikos biudžeto. Įgyvendinant šį projektą buvo atliekami vandens tiekimo, vandens valymo, bei nuotekų surinkimo, valymo įrenginių plėtros ir renovacijos darbai.

Ventos - Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas sėkmingai įgyvendintas Telšių rajone. Šiame rajone atlikta:

•-           Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija;

•-          Nuotekų tinklų plėtra Rainių gyvenvietėje ir Telšių mieste;

•-          Nuotekų tinklų plėtra Ryškėnų gyvenvietėje ir Telšių mieste.

2009 m. kovo 20 d. buvo pasirašyta tarp Telšių rajono savivaldybės bei UAB „Telšių vandenys"  kartu atstovaujančios vieną sutarties šalį ir jungtinės veiklos grupės - UAB „Vėtrūna", „Ecofluid group", s.r.o., „Inekon Group", a.s., „OHL ŽS", a.s. - rangos darbų sutartis „Telšių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija", sutarties vertė - 38.186.597,00 LT (be PVM). Šiuo metu Telšių nuotekų valymo įrenginių  rekonstrukcijos darbai, išskyrus sklypo sutvarkymo darbus yra atlikti.  Pastatyti orapūčių ir dumblo sausinimo, mechaninio valdymo pastatai tai pat septinių nuotekų priėmimo stotis, techninio vandens siurblinė, dengta dumblo sausinimo aikštelė, bioreaktorius, priėmimo kamera, septinių nuotekų siurblinė ir vietinių nuotekų surinkimo siurblinė. Rangovas, UAB „Vėtrūna", pateikė patvirtintą įsipareigojimą užbaigti sklypo sutvarkymo darbus iki 2011 m. gegužės 11 d. Statybos darbai baigti 2010 m. gruodžio 07d.

2009 m. liepos 13 d. buvo pasirašyta tarp Telšių rajono savivaldybės, UAB „Telšių vandenys" ir jungtinės veiklos grupės - UAB „Ežerūna", UAB „Elektrovoltas - rangos darbų sutartis „Nuotekų tinklų plėtra Rainių gyvenvietėje ir Telšių mieste", sutarties vertė - 3.805.300,61 LT (be PVM). 2010 m. liepos 2 d. darbai baigti. Buvo atlikti šie darbai: rekonstruota perpumpavimo stotis, esanti Rainių gyvenvietėje, Mastupio g. 10A, pakloti nuotekų tinklai -  5,793 km., pastatyta nauja perpumpavimo stotis Tryškių g. Telšių mieste.

2010 m. vasario 02 d. buvo pasirašyta tarp Telšių rajono savivaldybės, UAB „Telšių vandenys" ir UAB „Panevėžio ryšių statyba" - rangos darbų sutartis „Nuotekų tinklų plėtra Ryškėnų gyvenvietėje ir Telšių mieste", sutarties vertė - 2.437.101,39 LT (be PVM). 2010 m. gruodžio 29 d. darbai baigti, atlikti šie darbai: rekonstruota  1 nuotekų siurblinė (Ryškėnų gyv.), pastatytos 3 naujos nuotekų siurblinės (Ežero g., Neringos g. Telšių mieste ir Ryškėnų gyv.), nutiesta nuotekų tinklų - 4,811 km.

Įgyvendinus projektą pasiekti šie rodikliai: pastatytos 4 naujos buitinių nuotekų siurblinės, rekonstruotos 2 nuotekų siurblinės, nutiesta 10,604 km. nuotekų tinklų, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai. Baigus įgyvendinti projektą, iš viso  suteikta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 930 gyventojams.

iso2015