2011-11-03 Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba

2007- 2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI

PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-01-028 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA"

es_2013

2011 m. birželio 29 d.

Nuotekų valymo technologijos švarins Žemaitijos upes

Telšiuose pradedamas vykdyti ES Sanglaudos fondo remiamas aplinkosauginis projektas „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba" (projekto Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-028). Gaudikaičių vietovėje prie Palangos-Šiaulių plento netrukus bus statomi nauji dumblo apdorojimo įrenginiai, kurie ne tik leis sumažinti gamtos taršą, bet ir iš sausinamo dumblo dujų gamins elektros energiją.

Nuotekų dumblas – amžina problema

Augant pramonės gamybai ir plečiant centralizuotus nuotekų tinklus, Lietuvoje sukaupiama vis daugiau dumblo. Iki įstojimo į Europos Sąjungą mūsų šalyje apie 90 procentų nuotekų valyklose susidariusio dumblo buvo sandėliuojama dumblo sausinimo aikštelėse. Šios aikštelės yra atviros, užima dideles teritorijas, o jose džiūstantis dumblas skleidžia nemalonų kvapą. Dauguma šių aikštelių buvo įrengtos be specialaus pagrindo, todėl su lietaus vandeniu į dirvožemį ir aplinką patekdavo taršios nuotekos.

Siekiant išspręsti nuotekų dumblo tvarkymo problemas ir apsaugoti mus supančią aplinką nuo didėjančios taršos, Telšiuose, kaip ir dar 9 Lietuvos regionų centruose, panaudojant ES fondų lėšas bus pastatyti modernūs regioninių dumblo apdorojimo įrenginiai.

Įgyvendinus Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statybos projektą dumblas bus džiovinamas ir sausinamas surenkant puvimo metu susidarančias dujas. Jas deginant bus pagaminama elektros energija. Išdžiovintas dumblas užims daug mažesnius sandėliavimo plotus. Be to, pagal Europos Sąjungos normatyvus, išdžiovintą dumblą galima naudoti trąšoms arba kaip kurą specializuotose katilinėse.

Sutvarkytas dumblas – švaresnė gamta

Iš Telšių valyklos išvalytos nuotekos patenka į Svaigės upelį ir juo keliauja į Pateklą, kuri susilieja su Virvyte - kairiuoju Ventos intaku. Tad vienas iš vykdomo projekto tikslų - sumažinti taršą, patenkančią į Ventos (Lielupės) baseino hidrologinį upių tinklą, su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą tenkančią Baltijos jūrai.

Taip pat šiuo projektu siekiama:

- padėti atitikti ES direktyvų reikalavimus nuotekų išvalymui;
- sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;
- sumažinti aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius skirtumus tarp atskirų ES šalių ir atskirų regionų.

Į naujuosius įrenginius dumblas bus tiekiamas iš Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valyklų. Projektą vykdo UAB „Telšių vandenys", pasirašiusi finansavimo ir administravimo sutartį su LR Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra. Viso projekto vertė apie 24,5 mln. litų. Iš jų ES Sanglaudos fondas finansuoja 19 mln. 657 tūkst., LR valstybės biudžetas – 2 mln. 312 tūkst. ir Telšių rajono savivaldybės administracija – 2 mln. 459 tūkst. litų.

Darbus vykdo jungtinė veiklos grupė UAB „Vėtrūna" ir Stulz H+E GmbH. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo ir projektą administruoja VšĮ „Projektų vadybos grupė".

Šiuo metu rangovas vykdo projektavimo darbus, atlieka bandymus su esamu dumblu, tikslina technologiją. 2013 metų gegužės mėnesį planuojama baigti visus rangos sutarties darbus.

Kontaktai informacijai apie projektą gauti

Gyventojai, norintys gauti papildomos informacijos apie įgyvendinamą projektą gali kreiptis į UAB „Telšių vandenys", Statybos ir technikos direktorių Vaclovą Raibužį, tel.: 8-444 60 732.

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

iso2015