2011-01-31 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose

2007- 2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI

PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TELŠIUOSE“ 

es_2013

Projekto eiga

UAB „Telšių vandenys" nuo 2009 m. birželio, įgyvendindama projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose" jau nutiesė apie 4 km vandentiekio ir apie 1,2 km nuotekų tinklų ir kviečia gyventojus jungtis prie šių tinklų. Vandentiekio tinklai jau pakloti nuo Mažeikių g. į Degaičių gyvenvietę, Parko g., į Rainių k., Žaliojoje g., o nuotekų tinklai – Lazdynų Pelėdos g., Pramonės g., bei dalis nuotekų tinklų paklota Aguonų g., Gulbių g., Žuvėdrų g., Taikos g., Dailininkų ir Karaliaus Mindaugo gatvių atkarpose. 2011 m. kovo pabaigoje planuojama pradėti kloti tinklus Klemento, Praniauskaitės bei Ventos gatvėse.

Gyventojai nuotekas iš savo gyvenamųjų namų nuvedę į centralizuotus nuotekų tinklus sumažins paviršinių vandenų užterštumą ir nuotekų valymo kaštus. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu dauguma individualių namų naudoja paviršinį vandenį iš individualių šulinių, kuriuose padidėjusi mikrobinė tarša, leistinos nitritų ir nitratų koncentracijos. Todėl gyventojai, naudojantys vandenį iš individualių šulinių turi puikią progą pasijungti prie klojamų centralizuotų vandentiekio tinklų ir gauti geros kokybės vandenį.

Projekto tikslai

Šiuo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektu Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose" siekiama išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus, pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę; užtikrinti efektyvesnį nuotekų valymą ir tokiu būdu mažinti taršą, patenkančią paviršiniams dirvožemio ir gruntiniams vandenims; sumažinti taršą patenkančią į Ventos - Lielupės baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą tenkančią Ventos, Lielupės upėms ir Baltijos jūrai; padėti mažinti regioninius ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių ir pačių Lietuvos rajonų. (Lietuvos gyventojų; Lietuvoje gyvenančių žmonių;)

Projektą bendrai finansuoja:

- Europos Sąjungos Sanglaudos fondas – 6 mln. Lt;
- Lietuvos Respublika – 0,7 mln. Lt;
- Telšių rajono savivaldybė – 0,4 mln. Lt;
- UAB „Telšių vandenys" – 0,02 mln. Lt.

Atlikus rangos sutartyse numatytus darbus Telšių m., Rainių, Degaičių ir Ryškėnų k., gyventojai galės prisijungti prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, taip gaudami geresnės kokybės vandenį,

Gyventojai, norintys gauti papildomos informacijos apie įgyvendinamą projektą ir apie galimybes prisijungti prie naujai statomų vandentiekio ir nuotekų tinklų, gali kreiptis į UAB „Telšių vandenys", Statybos ir technikos direktorių Vaclovą Raibužį, tel.: 8-444 60 732.

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

iso2015