2011-06-30 Kviečiame dalyvauti

es_2013
Projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-007
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose“

KVIEČIAME DALYVAUTI

2011 m. birželio 30 d. (ketvirtadienį), 16.00 val., Telšių rajono savivaldybės posėdžių salėje įvyks susitikimas su Telšių miesto ir rajono gyventojais, kurio metu bus pristatytas įgyvendinamas projektas ir aptariami gyventojams aktualūs klausimai, susiję su vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbais Telšiuose, Rainiuose, Ryškėnuose ir Degaičiuose.

VšĮ „Projektų vadybos grupė"
UAB „Telšių vandenys

iso2015